แจกซีดีและหนังสือธรรมะ

     

ใครต้องการซีดีชุดชนะความโกรธโดยเฉพาะเกี่ยวกับความรัก และแว่วเสียงสวรรค์หลักกรรมการเวียนว่ายตายเกิดและสมาธิรวมครูบาอาจารย์พร้อมหนังสือธรรมะ(ต้องการหนังสือธรรมะแนวไหนเน้นมาได้นะคะ)และวัดหรือโรงเรียนใดต้องการหนังสือธรรมะชีดีแจ้งชื่อที่อยู่มาได้หรือวัดไหนในจังหวัดไกลๆมีที่สำหรับวางหนังสือธรรมะไว้แจกผู้มาทำบุญช่วยรบกวนแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ด้วยนะคะ จะส่งไปให้ค่ะ


• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

• เจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ (นิทานสำหรับเยาวชน อิงธรรมะพรหมวิหาร ๔)

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย