....พระรับเงินผิดวินัยหรือไม่อย่างไร....

 tritrong    

ขอคำชี้แนะกับผู้เจริญทางปัญญาด้วยครับ
ในส่วนตัวคิดว่าไม่ผิด ขึ้นอยู่กับเอาวัตถุนี้ไปทำกุศล หรืออกุศล เพราะเงินก็เเค่วัตถุอย่างนึง ขึ้นกับใจเป็นหลัก หากเอามาเพื่อบำเรอตน นี่ผิดหนัก แต่อย่างไรก็ตามภาพที่เห็นพระรับเงินจากมือจากโยมดูยังงัยมันก็ไม่งาม


จากการที่ได้อ่านคำสอนของหลวงพ่อจรัญ แห่งวัดอัมพวัน

ได้เทศน์ไว้ว่า "ญาติโยมไม่ควรถวายปัจจัยให้แก่พระภิกษุ

เพราะว่าจะเป็นบาป หากจะถวาย ก็ให้ฝากไว้ที่มัคคทายกวัด

เพื่อยังประโยชน์ต่อไป"


ผิดวินัยแน่นอน ถ้ารับเพื่อตนเองเป็นนิคสัคคียปาจิตตีย์ ปลงอาบัติได้ก็ต่อเมื่อสละออกในท่ามกลางสงฆ์ ไม่ใช่ยกให้สงฆ์ทั้งคณะเพราะเดี๋ยวคณะสงฆ์ก็จะอาบัติไปด้วย หากรับเงินเพื่อผู้อื่นมิได้น้อมเป็นของตนเช่นรับเพื่อคณะหมู่ส่วนรวม สร้างสิ่งอันควรแก่พระศาสนา ก็ยังนับว่าต้องอาบัติทุกกฎ ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือจะต้องมีไวยาวัจกร ทำหน้าที่บริหารสิ่งอันเป็นอกัปปิยะของพระสงฆ์คือเงินและทองนี้ให้เป็นกัปปิยะคือสิ่งอันควรสมณะบริโภค


ขึ้นอยู่กับเจตนาของท่านด้วย ว่านำไปใช้ในทางใด ถ้าทางจรรโลงพุทธศาสนาให้ดีขึ้นก็สมควรจะบริจาคให้ ถ้านำไปเป็นการสร้างเกียรติยศให้ตัวเองไม่สมควรจะให้


จับเงินเมื่อไร ก็อาบัติเมื่อนั้น เจตนาอย่างไรก็ตาม

ฉะนั้น การที่จะถวายเงิน โยมควรเขียนใบปวารณา แล้วนำใบปาวารณาไปถวาย

ส่วนเงินก็นำไปใส่ตู้ หรือฝากไว้กับไวยาวัจกรณ์ของวัด เพื่อภิกษุจะได้บอกไวยาวัจกรณ์

สำหรับสิ่งของอุปโภคที่ขาดแคลนต่อไป

นี่คือหลักปฏิปทาของภิกษุผู้หวังหลุดพ้น


 4,065 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย