พระมาลัยท่องนรก สวรรค์ภาพที่ 1

พระมาลัยเทวะเถระโปรดยมโลก
ซึ่งพระยายมและนายนิริยะบาลไต่สวนผู้ตาย
เปิดบัญชีดู ถ้าทำบุญส่งสวรรค์ ทำบาปส่งนรก


ภาพเขียนโดย
พระเทวาภินิมมิต จิตรกรเอกกรมศิลปกร


ที่มา... http://www.dhammajak.net/cartoon/vcd-2.html

DT0329  ลูกโป่ง 
 DT0329 
 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:25 น.
 ภาพที่ 2

โปรดนรกปาณาติบาต
คือผู้ขาดเมตตา กระทำปาณาติบาต
ฆ่าสัตว์ผู้มีคุณโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นต้น ให้เสวยกรรม

ความคิดเห็นที่ 1  / ลูกโป่ง / 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:27 น. 
ภาพที่ 3

โปรดนรกอทินนาทาน
คือผู้โลภประพฤติอทินนาทาน เช่นลัก ขโมยของพระสงฆ์
หรือฉ้อโกงและทำลายทรัพย์สินผู้มีคุณเป็นต้น

ความคิดเห็นที่ 2  / ลูกโป่ง / 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:30 น. 
ภาพที่ 4

โปรดนรกกาเม
คือบุพพกรรมสัตว์ที่กระทำกาเมสุมิจฉาจารไว้
ย่อมเสวยผลกุศลกรรมนั้นตามโทษ

ความคิดเห็นที่ 3  / ลูกโป่ง / 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:35 น. 
ภาพที่ 5

โปรดนรกมุสาวาท
คือเหล่าสัตว์นรกที่มักกล่าวเท็จ หลอกลวง
และด่าว่าบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์เป็นต้น

ความคิดเห็นที่ 4  / ลูกโป่ง / 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:36 น. 
ภาพที่ 6

โปรดนรกสุรา
คือพวกสัตว์นรกที่เสพย์สุราเป็นอาจิณ ดื่มแล้วด่าว่า
บิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์องคเจ้า ทำร้ายฆ่าฟันเป็นต้น


ความคิดเห็นที่ 5  / ลูกโป่ง / 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:38 น. 
ภาพที่ 7

สัตว์นรกสั่งพระมาลัย
เพื่อจดจำความทุกข์ทรมานของตน
นำไปบอกแก่ญาติให้ทำบุญแล้วกวาดน้ำ อุทิศกุศลส่งไปให้ด้วย

ความคิดเห็นที่ 6  / ลูกโป่ง / 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:40 น. 
ภาพที่ 8

กะทาชายถวายดอกบัว 8 ดอกงามโสภา
ปรารถนาพ้นความเข็ญใจ
พระมาลัยเทวะเถระจึงนำไปบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์


ความคิดเห็นที่ 7  / ลูกโป่ง / 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:41 น. 
ภาพที่ 9

พระมาลัยเทวะเถระโปรดสวรรค์
จดจำวิมานเทพบุตร เทพธิดา เมื่อเป็นมนุษย์รักษาศีล
สร้างพระไตรปิฎก โบสถ์ วิหารเป็นต้น

ความคิดเห็นที่ 8  / ลูกโป่ง / 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:43 น. 
ภาพที่ 10

พระมาลัยบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี
สนทนากับพระอินทร์ และพระศรีอารย์
ถึงกุศลของเทพยดา ตลอดถึงศาสนาพระศรีอารย์


ความคิดเห็นที่ 9  / ลูกโป่ง / 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:45 น. 
ภาพที่ 11

ยุคมิคสัญญี
ก่อนศาสนาพระศรีอารย์ มนุษย์จะไร้ศีลธรรม
มุ่งประหัสประหารกันไม่เลือกหน้า จะรอดตายแต่ผู้จำศีลภาวนา


ความคิดเห็นที่ 10  / ลูกโป่ง / 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:46 น. 
ภาพที่ 12

เกิดต้นกัลปพฤกษ์
ในศาสนาพระศรีอารย์ ผู้ใส่บาตร ถวายไตรจีวร
สร้างพระพุทธรูป ทอดกฐินเป็นต้น จะไปเกิดนึกอะไรก็สอยเอาได้ความคิดเห็นที่ 11  / ลูกโป่ง / 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:48 น. 
ภาพที่ 13

คนเกิดในศาสนาพระศรีอารย์
คนกตัญญูให้ทาน รักษาศีล บวชพระเณร
สร้างศาลากุฎีเป็นต้น จะได้ไปเกิดเป็นสุขยิ่ง


ความคิดเห็นที่ 12  / ลูกโป่ง / 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:50 น. 
ภาพที่ 14

พระมาลัยแจ้งข่าวนรกสวรรค์
ที่ท่านพบเห็นและรับสั่งมาแก่บรรดาญาติ
ให้ละบาป ตั้งใจทำบุญแผ่บุศลส่งไปให้ความคิดเห็นที่ 13  / ลูกโป่ง / 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:51 น. 


อนุโมทนา สาธุ

ความคิดเห็นที่ 14  / sahatpeth / 30 พ.ย. 2554 เวลา 15:10 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  3521 

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

 Guest

 


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Loginจีรัง กรุ๊ป

เพจธรรมะไทย


 ธรรมะไทย