พระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้า  พระไตรปิฎก  พระธรรม  ธรรมะปฏิบัติ  ศาสนพิธี  วันสำคัญทางศาสนา  ทำเนียบวัดไทย  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 หน้าแรก   บทความธรรมะ

พระมาลัยท่องนรก สวรรค์

 

ภาพที่ 1

พระมาลัยเทวะเถระโปรดยมโลก
ซึ่งพระยายมและนายนิริยะบาลไต่สวนผู้ตาย
เปิดบัญชีดู ถ้าทำบุญส่งสวรรค์ ทำบาปส่งนรก


ภาพเขียนโดย
พระเทวาภินิมมิต จิตรกรเอกกรมศิลปกร


ที่มา... http://www.dhammajak.net/cartoon/vcd-2.html

DT0329  ลูกโป่ง : DT0329, 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:25 น., 
ภาพที่ 2

โปรดนรกปาณาติบาต
คือผู้ขาดเมตตา กระทำปาณาติบาต
ฆ่าสัตว์ผู้มีคุณโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นต้น ให้เสวยกรรม

ลูกโป่ง  ความคิดเห็นที่ 1  
ภาพที่ 3

โปรดนรกอทินนาทาน
คือผู้โลภประพฤติอทินนาทาน เช่นลัก ขโมยของพระสงฆ์
หรือฉ้อโกงและทำลายทรัพย์สินผู้มีคุณเป็นต้น

ลูกโป่ง  ความคิดเห็นที่ 2  
ภาพที่ 4

โปรดนรกกาเม
คือบุพพกรรมสัตว์ที่กระทำกาเมสุมิจฉาจารไว้
ย่อมเสวยผลกุศลกรรมนั้นตามโทษ

ลูกโป่ง  ความคิดเห็นที่ 3  
ภาพที่ 5

โปรดนรกมุสาวาท
คือเหล่าสัตว์นรกที่มักกล่าวเท็จ หลอกลวง
และด่าว่าบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์เป็นต้น

ลูกโป่ง  ความคิดเห็นที่ 4  
ภาพที่ 6

]โปรดนรกสุรา
คือพวกสัตว์นรกที่เสพย์สุราเป็นอาจิณ ดื่มแล้วด่าว่า
บิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์องคเจ้า ทำร้ายฆ่าฟันเป็นต้น


ลูกโป่ง  ความคิดเห็นที่ 5  
ภาพที่ 7

]สัตว์นรกสั่งพระมาลัย
เพื่อจดจำความทุกข์ทรมานของตน
นำไปบอกแก่ญาติให้ทำบุญแล้วกวาดน้ำ อุทิศกุศลส่งไปให้ด้วย

ลูกโป่ง  ความคิดเห็นที่ 6  
ภาพที่ 8

กะทาชายถวายดอกบัว 8 ดอกงามโสภา
ปรารถนาพ้นความเข็ญใจ
พระมาลัยเทวะเถระจึงนำไปบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์


ลูกโป่ง  ความคิดเห็นที่ 7  
ภาพที่ 9

พระมาลัยเทวะเถระโปรดสวรรค์
จดจำวิมานเทพบุตร เทพธิดา เมื่อเป็นมนุษย์รักษาศีล
สร้างพระไตรปิฎก โบสถ์ วิหารเป็นต้น

ลูกโป่ง  ความคิดเห็นที่ 8  
ภาพที่ 10

[bพระมาลัยบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี
สนทนากับพระอินทร์ และพระศรีอารย์
ถึงกุศลของเทพยดา ตลอดถึงศาสนาพระศรีอารย์


ลูกโป่ง  ความคิดเห็นที่ 9  
ภาพที่ 11

]ยุคมิคสัญญี
ก่อนศาสนาพระศรีอารย์ มนุษย์จะไร้ศีลธรรม
มุ่งประหัสประหารกันไม่เลือกหน้า จะรอดตายแต่ผู้จำศีลภาวนา


ลูกโป่ง  ความคิดเห็นที่ 10  
ภาพที่ 12

เกิดต้นกัลปพฤกษ์
ในศาสนาพระศรีอารย์ ผู้ใส่บาตร ถวายไตรจีวร
สร้างพระพุทธรูป ทอดกฐินเป็นต้น จะไปเกิดนึกอะไรก็สอยเอาได้ลูกโป่ง  ความคิดเห็นที่ 11  
ภาพที่ 13

คนเกิดในศาสนาพระศรีอารย์
คนกตัญญูให้ทาน รักษาศีล บวชพระเณร
สร้างศาลากุฎีเป็นต้น จะได้ไปเกิดเป็นสุขยิ่ง


ลูกโป่ง  ความคิดเห็นที่ 12  
ภาพที่ 14

พระมาลัยแจ้งข่าวนรกสวรรค์
ที่ท่านพบเห็นและรับสั่งมาแก่บรรดาญาติ
ให้ละบาป ตั้งใจทำบุญแผ่บุศลส่งไปให้ลูกโป่ง  ความคิดเห็นที่ 13  


อนุโมทนา สาธุ

sahatpeth  ความคิดเห็นที่ 14  

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail Guest

 


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Loginจีรัง กรุ๊ป

เพจธรรมะไทย


Copyright © 2016 · All Rights Reserved · ธรรมะไทย