พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บทความธรรมะ
Share |

พระมาลัยท่องนรก สวรรค์ภาพที่ 1

พระมาลัยเทวะเถระโปรดยมโลก
ซึ่งพระยายมและนายนิริยะบาลไต่สวนผู้ตาย
เปิดบัญชีดู ถ้าทำบุญส่งสวรรค์ ทำบาปส่งนรก


ภาพเขียนโดย
พระเทวาภินิมมิต จิตรกรเอกกรมศิลปกร


ที่มา... http://www.dhammajak.net/cartoon/vcd-2.html
ได้รับอนุโมทนา 9 ครั้ง จาก Dhammathai Team, yajai, yuphin, garfieldsstep, Supatorn, sahatpeth, Supatorn, yajai, thipjutha,ภาพที่ 2

โปรดนรกปาณาติบาต
คือผู้ขาดเมตตา กระทำปาณาติบาต
ฆ่าสัตว์ผู้มีคุณโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นต้น ให้เสวยกรรม
ลูกโป่ง 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:27 น. โพสต์: 388 อนุโมทนา: 21 ได้รับอนุโมทนา: 373 คำตอบที่ 1ภาพที่ 3

โปรดนรกอทินนาทาน
คือผู้โลภประพฤติอทินนาทาน เช่นลัก ขโมยของพระสงฆ์
หรือฉ้อโกงและทำลายทรัพย์สินผู้มีคุณเป็นต้น
ลูกโป่ง 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:30 น. โพสต์: 388 อนุโมทนา: 21 ได้รับอนุโมทนา: 373 คำตอบที่ 2ภาพที่ 4

โปรดนรกกาเม
คือบุพพกรรมสัตว์ที่กระทำกาเมสุมิจฉาจารไว้
ย่อมเสวยผลกุศลกรรมนั้นตามโทษ
ลูกโป่ง 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:35 น. โพสต์: 388 อนุโมทนา: 21 ได้รับอนุโมทนา: 373 คำตอบที่ 3ภาพที่ 5

โปรดนรกมุสาวาท
คือเหล่าสัตว์นรกที่มักกล่าวเท็จ หลอกลวง
และด่าว่าบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์เป็นต้น
ลูกโป่ง 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:36 น. โพสต์: 388 อนุโมทนา: 21 ได้รับอนุโมทนา: 373 คำตอบที่ 4ภาพที่ 6

]โปรดนรกสุรา
คือพวกสัตว์นรกที่เสพย์สุราเป็นอาจิณ ดื่มแล้วด่าว่า
บิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์องคเจ้า ทำร้ายฆ่าฟันเป็นต้น
ลูกโป่ง 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:38 น. โพสต์: 388 อนุโมทนา: 21 ได้รับอนุโมทนา: 373 คำตอบที่ 5ภาพที่ 7

]สัตว์นรกสั่งพระมาลัย
เพื่อจดจำความทุกข์ทรมานของตน
นำไปบอกแก่ญาติให้ทำบุญแล้วกวาดน้ำ อุทิศกุศลส่งไปให้ด้วย
ลูกโป่ง 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:40 น. โพสต์: 388 อนุโมทนา: 21 ได้รับอนุโมทนา: 373 คำตอบที่ 6ภาพที่ 8

กะทาชายถวายดอกบัว 8 ดอกงามโสภา
ปรารถนาพ้นความเข็ญใจ
พระมาลัยเทวะเถระจึงนำไปบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์
ลูกโป่ง 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:41 น. โพสต์: 388 อนุโมทนา: 21 ได้รับอนุโมทนา: 373 คำตอบที่ 7ภาพที่ 9

พระมาลัยเทวะเถระโปรดสวรรค์
จดจำวิมานเทพบุตร เทพธิดา เมื่อเป็นมนุษย์รักษาศีล
สร้างพระไตรปิฎก โบสถ์ วิหารเป็นต้น
ลูกโป่ง 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:43 น. โพสต์: 388 อนุโมทนา: 21 ได้รับอนุโมทนา: 373 คำตอบที่ 8ภาพที่ 10

[bพระมาลัยบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี
สนทนากับพระอินทร์ และพระศรีอารย์
ถึงกุศลของเทพยดา ตลอดถึงศาสนาพระศรีอารย์
ลูกโป่ง 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:45 น. โพสต์: 388 อนุโมทนา: 21 ได้รับอนุโมทนา: 373 คำตอบที่ 9ภาพที่ 11

]ยุคมิคสัญญี
ก่อนศาสนาพระศรีอารย์ มนุษย์จะไร้ศีลธรรม
มุ่งประหัสประหารกันไม่เลือกหน้า จะรอดตายแต่ผู้จำศีลภาวนา
ลูกโป่ง 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:46 น. โพสต์: 388 อนุโมทนา: 21 ได้รับอนุโมทนา: 373 คำตอบที่ 10ภาพที่ 12

เกิดต้นกัลปพฤกษ์
ในศาสนาพระศรีอารย์ ผู้ใส่บาตร ถวายไตรจีวร
สร้างพระพุทธรูป ทอดกฐินเป็นต้น จะไปเกิดนึกอะไรก็สอยเอาได้

ลูกโป่ง 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:48 น. โพสต์: 388 อนุโมทนา: 21 ได้รับอนุโมทนา: 373 คำตอบที่ 11ภาพที่ 13

คนเกิดในศาสนาพระศรีอารย์
คนกตัญญูให้ทาน รักษาศีล บวชพระเณร
สร้างศาลากุฎีเป็นต้น จะได้ไปเกิดเป็นสุขยิ่ง
ลูกโป่ง 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:50 น. โพสต์: 388 อนุโมทนา: 21 ได้รับอนุโมทนา: 373 คำตอบที่ 12ภาพที่ 14

พระมาลัยแจ้งข่าวนรกสวรรค์
ที่ท่านพบเห็นและรับสั่งมาแก่บรรดาญาติ
ให้ละบาป ตั้งใจทำบุญแผ่บุศลส่งไปให้

ลูกโป่ง 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:51 น. โพสต์: 388 อนุโมทนา: 21 ได้รับอนุโมทนา: 373 คำตอบที่ 13

อนุโมทนา สาธุ
sahatpeth 30 พ.ย. 2554 เวลา 15:10 น. โพสต์: 66 อนุโมทนา: 20 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 14

DT0329
ลูกโป่ง

14 ต.ค. 2553 เวลา 15:25 น.

โพสต์: 388
อนุโมทนา: 21
ได้รับอนุโมทนา: 373
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 3142 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย