พระมาลัยท่องนรก สวรรค์ภาพที่ 1

พระมาลัยเทวะเถระโปรดยมโลก
ซึ่งพระยายมและนายนิริยะบาลไต่สวนผู้ตาย
เปิดบัญชีดู ถ้าทำบุญส่งสวรรค์ ทำบาปส่งนรก


ภาพเขียนโดย
พระเทวาภินิมมิต จิตรกรเอกกรมศิลปกร


ที่มา... http://www.dhammajak.net/cartoon/vcd-2.htmlDT0329

ลูกโป่ง

 เปิดอ่านหน้านี้  2086 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย