พระมาลัยท่องนรก สวรรค์
 ลูกโป่ง   14 ต.ค. 2553ภาพที่ 1

 พระมาลัยเทวะเถระโปรดยมโลก 
ซึ่งพระยายมและนายนิริยะบาลไต่สวนผู้ตาย
เปิดบัญชีดู ถ้าทำบุญส่งสวรรค์ ทำบาปส่งนรก

 
ภาพเขียนโดย
พระเทวาภินิมมิต จิตรกรเอกกรมศิลปกร 

 ที่มา...  http://www.dhammajak.net/cartoon/vcd-2.htmlDT0329

ลูกโป่ง

14 ต.ค. 2553
 เปิดอ่านหน้านี้  4092 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย