พระมาลัยท่องนรก สวรรค์
ภาพที่ 1

พระมาลัยเทวะเถระโปรดยมโลก
ซึ่งพระยายมและนายนิริยะบาลไต่สวนผู้ตาย
เปิดบัญชีดู ถ้าทำบุญส่งสวรรค์ ทำบาปส่งนรก


ภาพเขียนโดย
พระเทวาภินิมมิต จิตรกรเอกกรมศิลปกร


ที่มา... http://www.dhammajak.net/cartoon/vcd-2.html
 6,489 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย