ขอเชิญร่วมบุญ ทอดกฐินตกค้าง( ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน)

 Doreen     8 พ.ย. 2564

ขอเชิญร่วมบุญ ทอดกฐินตกค้าง( ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน)
ณ ที่พักสงฆ์เขาพระนิกรปทุมรักษ์ (วัดเขาพระ) ซึ่งเป็นสาขาของวัดหนองกลับ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12

ด้วยปีนี้ ที่พักสงฆ์เขาพระนิกรปทุมรักษ์ ไม่มีเจ้าภาพในการ ทอดกฐิน กลายเป็นกฐินตกค้าง จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ อนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษา ให้ได้รับอานิสงส์ ในทางพระวินัย และสมทบทุนปัจจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่วัด ให้งดงาม บำรุงค่าน้ำค่าไฟ ค่าน้ำมัน ยานพาหนะเพื่อออกมารับบิณฑบาต ตลอดปี วัดยังช่วยรักษาผืนป่า ให้คงอยู่ รักษาหิน แกรนิตสีชมพูทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติของอำเภอหนองบัว
จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนร่วมบุญโดยพร้อมเพียงกัน
ขอ อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองท่านทังหลายให้พ้นจากภยันตราย พ้นทุกข์ พ้นโศก พ้นโรคพ้นภัย เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญ
*****************
ประธานดำเนินการ ฝ่ายบรรพชิต
พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว เจ้าอาวาสวัดหนองกลับ

กรรมการ ดำเนินงาน ฝ่ายฆราวาส
คณะกรรมการ อุบาสกอุบาสิกาวัดหนองกลับ
----------------------
ร่วมบุญได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี วัดหนองกลับ เลขที่บัญชี 112-3-69068-7 ( เป็น บัญชีใช้จ่ายพัฒนาวัดเขาพระ)
หมายเหตุ เพื่อความสะดวกโปรดโอนเงินเข้าบัญชีวัด และส่งสลิป มายังท่านผู้เป็นสะพานบุญ ตามสายบุญ นั้นๆ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 08 6100 2195 เอวัง โหตุ
+++++++++++++++++
วัดเขาพระ


วัดเขาพระ


วัดเขาพระ


วัดเขาพระ


วัดเขาพระ


กฐินตกค้าง – กฐินนี้มีชื่อเรียกอีกว่า กฐินตก กฐินโจร ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวถึง เหตุผลที่เกิดกฐินนี้ว่า “แต่ที่ทำกันเช่นนี้ ทำกันอยู่ในท้องถิ่นที่มีวัดมาก ซึ่งอาจมีวัดตกค้าง ไม่มีใครทอดก็ได้ จึงมักมีผู้ศรัทธาไปสืบเสาะหาวัดอย่างนี้เพื่อทอดกฐิน ตามปกติในวันใกล้ ๆ จะสิ้นหน้าทอดกฐินหรือในวันสุดท้าย คือวันก่อนแรมค่ำหนึ่งของเดือน ๑๒ ทอดกฐินอย่างนี้ เรียกกันว่า กฐินตกค้าง หรือเรียกว่า กฐินตก บางถิ่นก็เรียก กฐินโจร เพราะกิริยาอาการที่ ไปทอดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว จู่ ๆ ก็ไปทอด ไม่บอกกล่าวเล่าสิบล่วงหน้าไว้ให้วัดรู้ เพื่อเตรียมตัวกัน ได้พร้อมและเรียบร้อย การทอดกฐินตกถือว่าได้บุญ อานิสงส์แรงกว่าทอดกฐินตามธรรมดา บางทีเตรียมข้าวของไปทอดกฐินหลาย ๆ วัด แต่ได้วัดทอดน้อยวัด เครื่องไทยธรรมที่ตระเตรียม เอาไปทอด ยังมีเหลืออยู่หรือทางวัดทอดไม่ได้ก็เอาเครื่องไทยธรรมเหล่านั้นจัดทำเป็นผ้าป่า เรียกกันว่า “ผ้าป่าแถมกฐิน”


 4,150 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย