ขอเชิญร่วมบุญ ทอดกฐินตกค้าง( ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน)

 Doreen   

ขอเชิญร่วมบุญ ทอดกฐินตกค้าง( ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน)
ณ ที่พักสงฆ์เขาพระนิกรปทุมรักษ์ (วัดเขาพระ) ซึ่งเป็นสาขาของวัดหนองกลับ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12

ด้วยปีนี้ ที่พักสงฆ์เขาพระนิกรปทุมรักษ์ ไม่มีเจ้าภาพในการ ทอดกฐิน กลายเป็นกฐินตกค้าง จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ อนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษา ให้ได้รับอานิสงส์ ในทางพระวินัย และสมทบทุนปัจจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่วัด ให้งดงาม บำรุงค่าน้ำค่าไฟ ค่าน้ำมัน ยานพาหนะเพื่อออกมารับบิณฑบาต ตลอดปี วัดยังช่วยรักษาผืนป่า ให้คงอยู่ รักษาหิน แกรนิตสีชมพูทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติของอำเภอหนองบัว
จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนร่วมบุญโดยพร้อมเพียงกัน
ขอ อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองท่านทังหลายให้พ้นจากภยันตราย พ้นทุกข์ พ้นโศก พ้นโรคพ้นภัย เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญ
*****************
ประธานดำเนินการ ฝ่ายบรรพชิต
พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว เจ้าอาวาสวัดหนองกลับ

กรรมการ ดำเนินงาน ฝ่ายฆราวาส
คณะกรรมการ อุบาสกอุบาสิกาวัดหนองกลับ
----------------------
ร่วมบุญได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี วัดหนองกลับ เลขที่บัญชี 112-3-69068-7 ( เป็น บัญชีใช้จ่ายพัฒนาวัดเขาพระ)
หมายเหตุ เพื่อความสะดวกโปรดโอนเงินเข้าบัญชีวัด และส่งสลิป มายังท่านผู้เป็นสะพานบุญ ตามสายบุญ นั้นๆ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 08 6100 2195 เอวัง โหตุ
+++++++++++++++++


• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• นกหัวขวานตายเพราะไม้แก่น (กันทคลกชาดก)

• กินเจ (齋) ๓ ด้าน

• บทสวดมหาสมัยสูตร ยอดพระสูตรที่เทพในหมื่นจักรวาลชื่นชอบฟังมากที่สุด

• แชมพูเอนไซม์จากธรรมชาติ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย