ขอเชิญร่วมพิธีบรรจุพระธาตุพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ณ วัดป่านาคำน้อย (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก)

 Mettatham    15 ก.ย. 2556

ขอเชิญร่วมพิธีบรรจุพระธาตุพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ณ วัดป่านาคำน้อย (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก)

ขอเชิญร่วมพิธีบรรจุพระธาตุพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประกอบด้วยพระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต,หลวงปู่หล้า เขมปัตโต,หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน,แม่ชีแก้ว โดยหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย เป็นองค์ประธาน บรรจุไว้ที่องค์รูปเหมือนแกะสลักจากหินอ่อนอย่างดี ในวันที่๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ......
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย


ที่มา https://www.facebook.com/profile.php?id=100001980618930


ร่วมบุญสร้างพระประธานและพระสาวก ณ วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก)

ข้าพเจ้าขอประชาสัมพันธ์งานบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ ของวัดป่านาคำน้อย ให้ทุกท่านๆได้ทราบดังนี้

ขณะนี้ ทาง วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก)กำลังสร้างศาลาหลังใหม่และสร้างพระประธาน พระสาวกด้านซ้ายขวา ในการสร้างพระประธาน และพระสาวกด้านซ้ายขวาคราวนี้ ได้มีผู้ถวายปัจจัยและกำลังจะถวายปัจจัยร่วมสร้างอยู่เนืองๆ..งานนี้ต้องใช้ปัจจัยสูงมาก

ถ้าท่านผู้ใดได้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์นี้เกิดมีจิตศรัทธา จะร่วมบุญสร้างพระประธานและพระสาวกด้านซ้ายขวา เพื่อ ประดิษฐาน ณ ศาลาหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้าง ทางด้านนอก ตรงข้ามวัดป่านาคำน้อย สามารถร่วมบุญได้ดังนี้


โดยท่านสามารถบริจาคโดยตรงที่วัดป่าคำน้อย หรือโอนปัจจัยเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า (อุดรธานี ) บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่บัญชี 859-103449-7 ชื่อบัญชี “วัดนาคำน้อยเพื่อสร้างพระประธานและพระะสาวกโดยพระอธิการอินทร์ถวาย สันตุสสโก ”


การติดต่อกับวัด


วัดป่านาคำน้อย หมู่ 7 บ้านนาคำน้อย ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380


แหล่งอ้างอิงข้อมูลและรูปภาพ

https://www.facebook.com/Watpanakhamnoi?fref=ts
watpanakamnoi.com


โดยท่านสามารถบริจาคโดยตรงที่วัดป่าคำน้อย หรือโอนปัจจัยเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า (อุดรธานี ) บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่บัญชี 859-103449-7 ชื่อบัญชี “วัดนาคำน้อยเพื่อสร้างพระประธานและพระะสาวกโดยพระอธิการอินทร์ถวาย สันตุสสโก ”


ข้าพเจ้าและทุกคนในครอบครัวได้ถวายปัจจัย แด่หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก โดยตรง ที่ วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี เพื่อร่วมทำบุญสร้างศาลาหลังใหม่และสร้างพระประธาน พระสาวกด้านซ้ายขวา ณ วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี ในมหากุศลคราวนี้แล้ว ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ถวายปัจจัยร่วมทำบุญสร้างศาลาหลังใหม่และสร้างพระประธาน พระสาวกด้านซ้ายขวา ผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกๆท่านที่ได้ร่วมทำบุญสร้างศาลาหลังใหม่และสร้างพระประธาน พระสาวกด้านซ้ายขวา ณ วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี ผู้ที่ได้บอกบุญในมหากุศลดังกล่าว ผู้ที่มีมุฑิตาจิตยินดี ได้อนุโมทนาบุญในงานบุญสร้างศาลาหลังใหม่และสร้างพระประธาน พระสาวกด้านซ้ายขวา ณ วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี ทุกๆท่าน ด้วยเทอญ ขออนุโมทนาบุญสาธุการในมหากุศลคราวนี้ด้วยเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ


 4,110 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย