ปริวาสกรรม

 Tjv    

การอยู่ปริวาสกรรม มีวิธีการ พิธีการอย่างไรบ้างครับ
 3,802 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย