ขอเชิญร่วมธรรมจาริก แสวงบุญ(ครั้งที่ ๒) ณ ดินแดนบุญถิ่นล้านนา ทางภาคเหนือ เพิ่มศิริมงคลรับปีมังกฏ

 พระไทย    19 ม.ค. 2555


 ขอเชิญร่วมธรรมจาริก แสวงบุญ(ครั้งที่ ๒) ณ ดินแดนบุญ ถิ่นล้านนา ทางภาคเหนือ เพื่อศิริมงคลรับปีมังกฏ 

......ในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ปีมังกฏ) นี้ขอเชิญผู้ปรารภบุญ เพื่อความอิ่มเอมใจและเจริญรุ่งเรืองและเป็นมงคลแก่ชีวิต ในช่วงฤดูหนาวนี้ ของเชิญสัมผัสอากาศหนาว และสัมผัสความเป็นอยู่ ในดินแดนทางภาคเหนือของไทยนั้น อันเป็นอาณาเขตที่อุดมไปด้วยอารยะธรรมสมัยเก่าก่อนที่ล้วนแต่เจริญรุ่งเรื่องไปด้วยวัฒธรรมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่สอดคล้องเข้ากับพระพุทธศาสนาได้อย่างมีเอกลักษณ์ ที่แสดงออกถึงความงดงาม และเจริญรุ่งเรื่องทางด้านวัฒนธรรมถิ่นเดิมที่ทรงคุณค่าน่าประทับใจ ทั้งในด้านพุทธสถาน และที่อยู่อาศัย แบบล้านนา ย่อมส่งผลต่อผู้พบเห็นและสัมพัสถึงความอ่อนโยนและลึกซึ้งทางด้านขนบแบบแผนอันดีงามซึ่งในยุคปัจจุบันนั้นหาดูยาก อีกทั้งไมตรีจิต ของผู้คน ล้วนทำให้เราเข้าใจถึงความเป็นอยู่ตามแบบลานนาที่ ดำเนินชีวิตแบบไม่ เร่งรีบ อย่างในเมืองกรุง ยิ่งทำให้น่าสนใจเพิ่มเติมอีก อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวของไทยนี้

.......จึงขอเชิญสาธุชนผู้ปรารภณาในบุญปีใหม่นี้ ร่วมเดินทางธรรมจาริกแสวงบุญ (ครั้งที่ ๒) ณ ถิ่นบุญลานนา ทางภาคเหนือ
ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ – วันจันทร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นี้ (ตลอด ๔ วัน ๓ คืน)
ด้วยกิจกรรมต่างๆ ในการร่วมแสวงบุญนี้ อาทิ การไหว้พระสักการะสิ่งมงคลศักดิ์ของชาวล้านนา ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน บุญเป็น เครื่องนุ่งห่มกันหนาว, และยารักษาโรค, ตลอดถึงร่วมบูรณะถาวรวัตถุในวัดวาอาราม ตามสถาบัตย กรรมล้านนาไทยให้คงอยู่ และรับฟังพระธรรมเทศนาจาก ครูอาจารย์ตามวัดต่างๆ และสัมผัสลมหนาว และบรรยากาศหน้าหนาว ในสถานที่ต่างๆ เพื่อแสวงบุญ เสริมกุศลจิต แก่ตนเอง และครอบครัว รับปี มังกฏหรือปี(พญานาค) อันเป็นปีที่พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเริงและสงบสุขเพราะเป็นปีที่พญานาคจะรักษาพระพุทธศาสนาตามแบบพุทธกาล ดังนั้นขอเชิญร่วมเดินทางกับคณะธรรมจาริก ปี หนึ่งได้สัมผัสกลิ่นไอหนาว ก่อนเริ่มงานตลอดปี 2555 ด้วยการสร้างบุญรับปีใหม่


 กำหนดการเดินทาง ธรรมจาริกแสวงบุญ ณ ติดแดนถิ่นล้านนา ทางภาคเหนือ 

((รับสมัครร่วมธรรมจาริก จำนวน ๔๔ ท่านเท่านั้น)
การเดินทาง ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ – วันจันทร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นี้ (ตลอด ๔ วัน ๓ คืน)
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ลงทะเบียนขึ้นรถ (รับเสื้อฟรี ๑ ตัว) เวลา ๑๔.๐๐น. – ๑๘.๐๐ น. ณ ปั้ม ปตท.เลยบิ๊กคิง บางใหญ่ซิตี้
ออกเดินทาง เวลา ๑๘.๐๐ น.

 โปรเกรมการเดินทาง ธรรมจาริกแสวงบุญ 

 วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

-สักการะ ครูบาศรีวิชัย (นักบุญแห่งล้านนา )
-นมัสการพระเจดีย์ คู่เมืองเชียงใหม่ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
-สักการะพระเจดีย์ (และสิ่งศักดิ์สิทธิ์) ภายใน ณ วัดดวงดี , วัดหมื่นเงินกอง, วัดดับภัย, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดอุโมงค์ ,
วัดลอยเคราะห์ , วัดหมื่นล้าน , วัดสวนดอก, วัดเจดีย์หลวง,
-สักการะเจดีย์หลวง ลานนา ณ ด้านในงานมหกรรมพืชสวนโลก
(พักที่ อ.พร้าว) ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ อำเภอพร้าว
กดลิงค์ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7


 วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

-สักการะพระเจดีย์ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ
1.วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล พระมหาธาตุเจดีย์โบราณ ที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอพร้าว มีอายุการสร้างถึง ๗๓๐ ปี
ชาวบ้านจึงสร้างพระธาตุเจดีย์บรรจุเพื่อรักษาพระเกศาของพระพุทธเจ้า ไว้ ณ ที่แห่งนี้สืบมา เรียกว่าพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล หรือพระมหาธาตุเจ้า ปารมี สิบเก้ายอด
2. วัดพระเจ้าล้านทอง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "พระเจ้าหลวง " เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สร้าง มานานสมัยเวียงพร้าว-วังหิน เ
3. วัดดอยแม่ปั๋ง (วัดหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เคยจำพรรษาอยู่จนกระทั่ง หลวงปู่แหวนมรณภาพ ),
4.วัดเขื่อนผาก ,
5. วัดป่าหลวงปู่มั่น เป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ได้มาปฏิบัติพระกรรมฐาน ปัจจุบัน ยังมีกุฏิหลวงปู่มั่นอยู่ในวัดแห่งนี้
6. วัดถ้ำดอกคำ วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ พระอาจารย์มั่น ( ภูริทัตโต )ได้มาพักบำเพ็ญเพียร ต่อมาหลวงปู่แหวน หลวงปู่สาร หลวงปู่เทสก์ หลวงปู่อ่อนสี ได้มาร่วมบำเพ็ญเพียรด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม ดูลิงค์
http://www.pasasiam.com/home/index.php/history/history-prao/602-2010-01-19-12-36-53
7. วัดถ้าเชียงดาว -ข้อมูลวัด ดูลิงค์ http://www.kammatan.com/board/index.php?topic=497.0 ,
8. วัดถ้าผาปล่อง(หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
9. วัดท่าตอน (พัก ที่วัดท่าตอน อ.แม่อาย 1 คืน)


 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

1. วัดท่าตอน (ถวายสังฆทาน , จีวร)
2. วัดพระธาตสบฝาง
3. วัดพระธาตุดอยตุง,
4. วัดพระธาตุจอมกิตติ
5. ไหว้สักการะหลวงพ่อเชียงแสน (สามเหลี่ยมทองคำ)
6. วัดพระธาตุผาเงา
7. วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว” ตำนานวัดพระแก้วมรดกตามตำนานโบราณ ได้มีผู้เขียนไว้ภาษ่มคธ ในหนังสือ
รัตนพิมพวงศ์ว่า มีเทวดาสร้างขึ้นเพื่อถวายพระนาคเสนเถระที่เมืองปาฏลีบุตร
8. วัดพระธาตุดอยจอมทอง เป็นมงคลนามแห่ง เมืองเชียงรายเดิมเป็นวัด เก่าแก่สันนิษฐานว่า มีมาก่อนที่พ่อขุนเม็งรายมหาราชจะมาพบพื้นที่ และสร้างเป็นเมืองเชียงราย
9. วัดร่องขุน

<<และเดินทางกลับ กรุงเทพ >>

 จุดประสงค์ในการ ธรรมจาริก แสวงบุญ เพื่อ 
๑. เป็นการสร้างบุญอันเป็นมงคล เป็นเสบียงแก่ตนเองและครอบครัวเพื่อให้การดำเนินชีวิตตลอดปีเป็นไปอย่างร่มเย็นเป็นสุข
๒. เป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ ถือโอกาศได้ทำนุบำรุงวัดวาอารามในเขตภาคเหนือ
๓. เป็นการปลูกฝังจิตใจให้ผ่องใสในบุญจากการได้ร่วมเดินทางทำบุญอันจะเป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานในการหมั่นถวายทาน
๔. ได้มีโอกาศเห็นขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมล้านนาที่มีวิธีชีวิตไปกับพระพุทธศาสนาอันน่าจะนำมาประยุกต์ใช้ได้
๕. ถือโอกาศสัมผัสบรรยากาศในช่วงฤดูหนาวของปี
๖. ได้ถือโอกาศช่วง ธรรมจาริกได้เข้าวัดถวายสังฆทานและฟังพระธรรมตามกาลสมัย


 กำหนดการเดินทางทั้งสิ้น  
จำนวน ๔ วัน ๔ คืน


 สิ่งที่น่าจะเตรียมตัวมาพร้อมในการร่วม ธรรมจาริก คือ 
สังฆทานเครื่องนุ่งห่ม (ไตรจีวร หรือเครื่องกันหนาวพระภิกษุ) หรือสังฆทานยารักษาโรค
และปัจจัยถวายเป็นผ้าป่าแต่ล่ะ วัดที่ได้จาริก หรือจะติดต่อให้ทางคณะโครงการจัดไว้ให้
(สำหรับผู้ป่วยกรุณาติดยามาด้วย)
ติดต่อ 082-2205051


 สิ่งที่จะแจกฟรีในการร่วมเดินทางคือ 
1. โปรเกรมการเดินทาง
2. คู่มือ สวดมนต์แปล
3. บทถวายสังฆทาน
4. เสื้อ ธรรมจาริก 1 ตัว
5. ยาแก้เมารถ
ดำเนินโครงการ ธรรมจาริก แสวงบุญ ณ ดินแดนถิ่นล้านนา ทางภาคเหนือ โดย
คณะ ชมรมพุทธบุตรบารมี และเหล่ากัลญามิตร ผู้แสวงบุญ

 ติดต่อร่วมเดินทางไปกับคณะโครงการ  
โทร 089-899-4099 หรือ
อีเมล์ lamphongdhamma@hotmail.com
 (ติดต่อด่วน รับจำนวนจำกัด แค่ 44 ท่าน เท่านั้น) 


ที่มา : รับบุญสัมผัสบรรยากาศหนาวสักการะพระเจดีย์ ณ ถิ่นล้านนา


สถานที่ที่เดินทางธรรมจาริก อาทิ
วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

วัดดวงดี

วัดดับภัย


วัดถ้าเชียงดาว


วัดถ้าผาปล่องวัดหมื่นล้าน จ.เชียงใหม่วัดหมื่นเงินกองวัดลอยเคราะห์
วัดสวนดอก

วัดท่าตอน

วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล

วัดพระสิงห์ เป็นต้น


วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดดอยเเม่ปั๋ง (หลวงปู่เเหวน)

วัดพระธาตุดอยตุง

วัดป่าหลวงปู่มั่น (มีกุฏิหลวงปู่อยู่)


หลวงพ่อเชียงเเสน (สามเหลี่ยมทองคำ )

วัดพระเเก้ว (วัดที่เคยประดิษฐานพระเเก้วมรกต)พระคู่บ้านเมืองไทย

วัดร่องขุน

รีบสมัครจองสำรองที่นั่งร่วม "ธรรมจาริก เเสวงบุญ " รับบุญเป็นศิริมงคลรับปีมังกฏ
ด่วนรับ เเค่ 44 ท่านเท่านั้น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 089-899-4099


ขอบคุณมากครับบ


http://www.job2easy.com


 3,855 

  แสดงความคิดเห็น• กรรม...เิกิดจากโลภะ..โทสะ..โมหะ
Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 79 Can not select from p_bokboon