"ใครทำใครได้ ไม่ว่าดีหรือชั่ว" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 วิริยะ12    9 ม.ค. 2567

 "ใครทำใครได้ ไม่ว่าดีหรือชั่ว"

" .. "ความดีคนดีทำได้ง่าย" ความชั่วคนดีทำได้ยากแท้ ๆ "ความชั่วคนชั่วทำได้ง่าย" ความดีคนชั่วทำได้ยากแท้ ๆ สิ่งเหล่านี้มีประจำโลกอยู่ไม่ขาดเลย "ใครทำใครได้ ไม่ว่าทางดีหรือชั่ว" ใจพาทำดีไว้ให้เป็นที่อบอุ่นของใจชั่วนิรันดร

"ทำดีไว้แข่งกับกิเลสของเจ้าตัว ถ้าจะทำชั่วแดกดันกับกิเลสเจ้าตัว" ก็ตรงกับคำว่า เป็นเมืองขึ้นของกิเลส ไม่อยากถอนตัวออกเป็นอิสระเอกเทศ ถอนออกพรวดไม่ได้ทีเดียวก็อดทนพากเพียรพยายาม "พยายามละชั่วทำดี" ละชั่วทำดีอยู่ที่เมืองใจ

"อันเมืองใจสงวนไว้ว่าปีนเกลียวธรรมแล้วก็เห็นโทษในทางปีนเกลียว เห็นพระคุณในทางที่ไม่ปีนเกลียว" เรามีอิสระทำดีได้ไม่ถึงกับหมดสิทธิ์ไปเปล่า ๆ เลย "ดีใดก้าวหน้าไม่มีโทษ ดีนั้นเป็นประโยชน์โปรดใจให้ดีเด่นสูงขึ้น" .. "

"กบเฝ้าดอกบัว"
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต    DT014902

วิริยะ12

9 ม.ค. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  5327 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย