ไม่เข้าใจคำว่า"สวดไม่รู้คำแปลได้ศรัทธาครับ"

 asd    

"สวดรู้คำแปลได้ปัญญา
สวดไม่รู้คำแปลได้ศรัทธา "

อยากกราบให้อธิบายคำว่า "สวดไม่รู้คำแปลได้ศรัทธา"ครับ และนอกจากได้ศรัทธาแล้วจะได้บุญหรือเป็นบุญหรือไม่ครับ กราบขอบพระคุณครับ
ก็หมายถึงว่าสวดแบบรู้คำแปลได้ทั้งปัญญา และศรัทธา เพราะจิตเราจะได้พิจารณาความหมายไปในตัว และได้ศรัทธาเพราะเราศรัทธาพระพุทะ พระธรรม พระสงฆ์จึงสวด
สวดไม่รู้คำแปลได้ศรัทธา ก็ได้เหมือนกัน แต่ได้แค่ศรัทธา เพราะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร จึงไม่ได้พิจารณาความหมายของบทสวด

ได้บุญทั้งคู่ครับ
แต่ถ้ารู้คำแปลจะได้มากกว่า เพราะว่าถือว่าได้อานิสงค์การพิจารณาธรรมด้วย
ยังไงก็คงหาคำแปลได้ไม่ยากครับ สวดทั้งทีก็รู้ทั้งบทสวดและความหมายไปเลยครับ
จะได้ได้อานิสงค์ครบชุดครับ


อธิบายได้ชัดเจนและถูกต้องครับ www.thammasil.com


อนุโมทนาสาธุ ด้วยนะคะ


การกระทำกรรมอะไร ย่อมต้องมีเจตนาเป็นประธาน

เราทำเงินหล่นไม่รู้ตัว
คนตกทุกข์ได้ยากมาเก้บไปใช้ประทังชีวิต
ต่อมาเราทราบ
แล้วจะมาคิดทวงเอาบุญนี้ ไม่ได้
มันไม่ได้ประกอบเจตนา

แต่ถ้าเห็นเขาดีขึ้นจากเงินที่เราทำหล่น เรามีมุทิตาจิต ไม่รู้สึกเดือดร้อน
แบบนั้นเราย่อมมีกุศลจิต มีจิตอันเป็นกุศล หรือบุญนั่นเอง


การสวดมนต์โดยปราศจากเจตนา ย่อมไม่เกิดอะไร
เป็นกริยาอาการที่เราท่องบ่นส่งเสียงไปอย่างนั้น
ไม่ว่าจะทราบความหมายหรือไม่


ในขณะเดียวกัน คนโง่ๆตาสีตาสา มีกุศลจิต มีศรัทธานำ ท่องผิดท่องถูก
แต่รู้ว่านี่คือบุญ กำลังทำบุญ มีเจตนาทำบุญ
ไม่ว่าจะสวดรู้เรื่อง เข้าใจเรื่องสวดหรือไม่ ท่องผิดทองถูก แปลได้ แปลไม่ได้
เราก็ปรุงบุญอันเป้นสังขตธรรมขึ้นทั้งสิ้น
ยังไงก็ได้บุญเพราะจิตมันมีเจตนาจะทำบุยโดยอาศัยศรัทธานำ

ถ้าอยากได้บุญ ต้องมีเจตนาว่าเราจะทำอะไร
หากปราศจากเจตนา ก็ไม่มีบุญ ไม่มีบาป
มีแต่การกระทำ และผลของการกระทำ

เช่นเผลอทำตะปุหล่น วิบากคือรถคันหลังยางรั่ว
จะว่าบาปก็ไม่ใช่ เราไม่ทราบ ไม่มีเจตนา
แต่ผลลัพธืคือมีรถยางรั่ว
เราทราบดังนั้นจึงเกิดความสลดสังเวชเป็นความผิด จึงเกิดความละอายเกรงกลัวต่อบาปขึ้น
ก็จัดว่าเป็นบุญ เป้นธรรมฝ่ายบุญ

ทำยางเขารั่วแต่ได้บุญ
เพราะตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ถูกหน้าที่ โดยบริสุทธิใจ

การกระทำอะไรก้ตาม มีเจตนาเป็นสำคัญ


แถมอีกนึดนึงนะคับ
การที่เราทราบคำแปล"โดยอรรถ"นี้ ดีหน่อย ดีกว่า
เพราะช่วยให้เราคิดไปตามความหมายที่มีแต่ความหมายดีๆ มีสาระธรรม มีความรู้
ช่วยให้เราปรุงกุศลจิตขึ้น

เหมือนเราอ่านเรื่องดีๆ มีความสุข เรามีกุศลจิต
แต่ถ้าอ่านภาษาอะไรที่เราไม่ค่อบทราบอรรถเท่าไหร่ เช่นภาษาอังกฤษ
ต่อให้อ่านพระไตรปิฏกภาษาอังกฤษ แต่ไม่ทราบอรรถ
ก็ต้องอาศัยศรัทธาว่านี่คือบุญ จึงจะได้บุญ

หากลังเลสงสัย ไม่ใช่ศรัทธา
หากปราศจากเจตนาจะทำบุญ
สวดไป ไม่ได้อะไรเลย นอกจากริยาอาการ และการทบทวนความจำเท่านั้น


 3,906 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย