ขายสมบัติเก่าที่ได้มาจากพ่อแม่ เป็นบาปมั้ย

     

ถ้าเราแบ่งสมบัติที่ได้เป็นมรดกจากพ่อแม่ออกมาขาย เพราะไม่มีเงินใช้
จะเป็นบาปมั้ย
เรื่องนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน เพราะยังไม่เข้าใจลึกซึ้ง นิยามของคำว่าบาป คือ อะไร
เกิดจากเหตุปัจจัยอะไรบ้าง คุณลองไปหาดูล่ะกัน ถ้าเข้าข่ายก้อบาป ถ้าไม่เข้าข่ายก้อไม่บาป และกรณีที่คุณว่ามานี้น่าจะไม่บาปนะ ลองคิดดูว่ามรดกที่พ่อแม่ท่านให้มาเพื่ออะไร มิใช่ให้ลูกหลานใช้ให้เกิดประโยชน์หรอกหรือ สรรพสิ่งในโลกย่อมมีการเปลี่ยนแปลง มีการสูญสลายไม่ช้าก้อเร็ว ถึงคุณไม่ขายก้ออาจเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาไม่ช้าก็เร็ว และที่คุณทำไปก้อเพราะจำเป็น ไปได้นำไปใช้ในทางที่ผิด เช่นไปเล่นการพนันแล้วไม่มีเงิน แล้วขายมรดกไปใช้หนี้ อย่างนี้บาป 100 %


 4,209 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย