[ฟัง 3 วินาที] นอนหลับลึกได้ทันที บทสวดมนต์แห่งความร่ำรวย 108 จบ


ฟังธรรมะ ก่อนนอน

( ฟังแค่ 3 วินาที ) นอนหลับลึก บทสวดมนต์แห่งความร่ำรวย 108 จบ นอนหลับลึก คลื่นเดลต้า การนอนหลับลึก
เปิดฟังเป็นประจำทุกก่อนนอน สมองจะมีความจำ ไม่ เคลียด เปิดในบ้าน ที่ร้านค้า สถานประกอบการ จบเป็นศิริมงคล ร่ำรวย มีเทวดาคอยช่วยเหลือ ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต
 10,630 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย