ความตายในความคิดและความรู้มาของทุกท่าน

 wasawaum    

1.ความตายคืออะไร
2.ความตายถูกกำหนดไว้ด้วยกรรมแล้วใช่หรือไม่
3.ผู้ที่ถูกทุบตีแทงยิงอุบัติเหตุต่างๆตายเพราะอะไร ที่เขาตายเพราะจิตทนความเจ็บปวดไม่ไหวเลยออกจากสังขารใช่หรือไม่ หรือเพราะกรรม
4.มนุษย์สามารถตายเองได้ไหมโดยไม่ต้องทำร้ายสังขาร คือละสังขารดับจิตดวงปัจจุบันไปจุติใหม่เลย
ยกตัวอย่าง เมื่อเราถูกยิงที่ขาเราเจ็บแต่เราไม่ต้องทน เอาจิตออกไปเลยไม่ต้องยึดมั่นในร่างกายนั้นเป็นไปได้หรือไม่
5.ผู้ที่สำเร็จอรหันต์ที่ยังไม่นิพพานเช่นหลวงตามหาบัวที่บอกว่าบรรลุธรรม เขาสามารถตัดความเจ็บความหิวได้ไหม ทำแบบข้อ 4 ได้ไหม หรือต้องเป็นไปตามกรรมอีกเช่นกัน คือผมเคยอ่านหนังสือบางเล่มบอกว่าผู้ที่สำเร็จอรหันต์ อยู่นอกเหนือกฎแห่งกรรม
** ขออนุโมทนาทุกท่านที่เข้ามาตอบ** ไม่รู้ผมบ้าหรือเปล่าช่วงนี้สงสัยอะไรบ้าๆ ต้องขอโทษหากมีบางท่านไม่พอใจ

   
1.ความตายคืออะไร
การสิ้นสุดของภพในอัตภาพหนึ่งเรียกว่าการตาย

2.ความตายถูกกำหนดไว้ด้วยกรรมแล้วใช่หรือไม่
เข้าใจถูกแล้วครับ
3.ผู้ที่ถูกทุบตีแทงยิงอุบัติเหตุต่างๆตายเพราะอะไร ที่เขาตายเพราะจิตทนความเจ็บปวดไม่ไหวเลยออกจากสังขารใช่หรือไม่ หรือเพราะกรรม
เพราะกรรมครับ
4.มนุษย์สามารถตายเองได้ไหมโดยไม่ต้องทำร้ายสังขาร คือละสังขารดับจิตดวงปัจจุบัน ไปจุติใหม่เลย

เคยได้ยินข่าวว่าเด็ก คนหนุ่มสาว หรือคนแก่นอนหลับแล้วไม่ฟื้นใหมครับ ก็ไม่มีใครทำร้ายสังขารร่างกายเขาน่ีนา
นี่ก็แสดงว่าหมดกรรมที่รักษาภพนี้แล้วน่ะสิจึงตายได้ จริงใหมครับ?

ยกตัวอย่าง เมื่อเราถูกยิงที่ขาเราเจ็บแต่เราไม่ต้องทนเอาจิตออกไปเลยไม่ต้องยึดมั่นในร่างกายนั้น
เป็นไปได้หรือไม่


นี่ถ้าเราทำได้เช่นนั้นก็คงไม่มีใครยอมนอนรอความตายในห้อง ICUหรอกนะครับ ขนาดพระอรหันต์ยังทำไม่ได้เลย ลองคิดดูว่าถ้าท่านทำได้ท่านคงไม่รอให้ใครมารุมทุบท่านจน
เละกระดูกหักเป็นเมล็ดข้าวสารหรอก (กรณีของพระโมคคัลลานะ) ที่จริงผมก็อยากให้เราทำได้นะ ผมจะได้ถอดจิตตายตอนกราบพระหรือขณะทำสมาธิ จะได้ไปเกิดในสุคติภูมิใหม่เพราะเวลานี้สังขารผม
มันก็โรยแล้วเกรงจะเป็นภาระแก่คนอื่น แหะแหะ!


5.ผู้ที่สำเร็จอรหันต์ที่ยังไม่นิพพานเช่นหลวงตามหาบัวที่บอกว่าบรรลุธรรม เขาสามารถ ตัดความเจ็บความหิวได้ไหม
เรามาดูตัวอย่างจากพระพุทธเจ้ากันดีกว่าว่าแม้พระองค์ยังทรงปวดพระเศียรบ่้าง ปวดหลังบ้าง มิจำต้องต้องกล่าวถึงความเจ็บปวดเมื่อถูกพระเทวทัตกลิ้งหินก้อนใหญ่ลงมาทับพระบาทจนห้อเลือด
นี่ขนาดพระพุทธเจ้าที่เป็นยอดแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายยังทรงมีความเจ็บปวด หิวกระหาย ร้อนหนาวเหมือนเราๆท่านๆเลย แต่สิ่งที่ต่างจากปุถุชนคือ ท่านไม่มีกิเลสตัณหาท่ีจะมาถือเอา
สิ่งเหล่านี้มาเป็นทุกข์แล้วครับ
ท่านทำลาย สักกายุทิฏฐิ ได้หมดแล้วคืออุปทานว่าร่างกายจิตใจ(ขันธ์ ๕) เป็นเราหรือของเราแล้ว

ทำแบบข้อ 4 ได้ไหม
ไม่ได้ครับ

หรือต้องเป็นไปตามกรรมอีกเช่นกัน
ต้องเป็นไปตามกรรมอีกเช่นกันครับ

คือผมเคยอ่านหนังสือบางเล่มบอกว่า ผู้ที่สำเร็จอรหันต์ อยู่นอกเหนือกฎแห่งกรรม
พระพุทธเจ้ายังทรงต้องรับกรรมเลยนะครับ พระอรหันต์ก็เช่นกัน แต่หนังสือคงหมายถึงว่าท่านไม่ทำกรรมใหม่
จึงเป็นอันว่าท่านไม่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจกรรมหลังจากดับขันธ์ปรินิพพานนะครับ


• ยันต์หัวใจอริยะ นำพาไปสู่ภูมิที่สูงขึ้น

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• เย ปมตฺตา ยถา มตา คนประมาทแล้ว เหมือนคนตายแล้ว

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• คำสอนหลวงพ่อ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย