ความตายในความคิดและความรู้มาของทุกท่าน

 wasawaum    

1.ความตายคืออะไร
2.ความตายถูกกำหนดไว้ด้วยกรรมแล้วใช่หรือไม่
3.ผู้ที่ถูกทุบตีแทงยิงอุบัติเหตุต่างๆตายเพราะอะไร ที่เขาตายเพราะจิตทนความเจ็บปวดไม่ไหวเลยออกจากสังขารใช่หรือไม่ หรือเพราะกรรม
4.มนุษย์สามารถตายเองได้ไหมโดยไม่ต้องทำร้ายสังขาร คือละสังขารดับจิตดวงปัจจุบันไปจุติใหม่เลย
ยกตัวอย่าง เมื่อเราถูกยิงที่ขาเราเจ็บแต่เราไม่ต้องทน เอาจิตออกไปเลยไม่ต้องยึดมั่นในร่างกายนั้นเป็นไปได้หรือไม่
5.ผู้ที่สำเร็จอรหันต์ที่ยังไม่นิพพานเช่นหลวงตามหาบัวที่บอกว่าบรรลุธรรม เขาสามารถตัดความเจ็บความหิวได้ไหม ทำแบบข้อ 4 ได้ไหม หรือต้องเป็นไปตามกรรมอีกเช่นกัน คือผมเคยอ่านหนังสือบางเล่มบอกว่าผู้ที่สำเร็จอรหันต์ อยู่นอกเหนือกฎแห่งกรรม
** ขออนุโมทนาทุกท่านที่เข้ามาตอบ** ไม่รู้ผมบ้าหรือเปล่าช่วงนี้สงสัยอะไรบ้าๆ ต้องขอโทษหากมีบางท่านไม่พอใจ

1.ความตายคืออะไร
การสิ้นสุดของภพในอัตภาพหนึ่งเรียกว่าการตาย

2.ความตายถูกกำหนดไว้ด้วยกรรมแล้วใช่หรือไม่
เข้าใจถูกแล้วครับ
3.ผู้ที่ถูกทุบตีแทงยิงอุบัติเหตุต่างๆตายเพราะอะไร ที่เขาตายเพราะจิตทนความเจ็บปวดไม่ไหวเลยออกจากสังขารใช่หรือไม่ หรือเพราะกรรม
เพราะกรรมครับ
4.มนุษย์สามารถตายเองได้ไหมโดยไม่ต้องทำร้ายสังขาร คือละสังขารดับจิตดวงปัจจุบัน ไปจุติใหม่เลย

เคยได้ยินข่าวว่าเด็ก คนหนุ่มสาว หรือคนแก่นอนหลับแล้วไม่ฟื้นใหมครับ ก็ไม่มีใครทำร้ายสังขารร่างกายเขาน่ีนา
นี่ก็แสดงว่าหมดกรรมที่รักษาภพนี้แล้วน่ะสิจึงตายได้ จริงใหมครับ?

ยกตัวอย่าง เมื่อเราถูกยิงที่ขาเราเจ็บแต่เราไม่ต้องทนเอาจิตออกไปเลยไม่ต้องยึดมั่นในร่างกายนั้น
เป็นไปได้หรือไม่


นี่ถ้าเราทำได้เช่นนั้นก็คงไม่มีใครยอมนอนรอความตายในห้อง ICUหรอกนะครับ ขนาดพระอรหันต์ยังทำไม่ได้เลย ลองคิดดูว่าถ้าท่านทำได้ท่านคงไม่รอให้ใครมารุมทุบท่านจน
เละกระดูกหักเป็นเมล็ดข้าวสารหรอก (กรณีของพระโมคคัลลานะ) ที่จริงผมก็อยากให้เราทำได้นะ ผมจะได้ถอดจิตตายตอนกราบพระหรือขณะทำสมาธิ จะได้ไปเกิดในสุคติภูมิใหม่เพราะเวลานี้สังขารผม
มันก็โรยแล้วเกรงจะเป็นภาระแก่คนอื่น แหะแหะ!


5.ผู้ที่สำเร็จอรหันต์ที่ยังไม่นิพพานเช่นหลวงตามหาบัวที่บอกว่าบรรลุธรรม เขาสามารถ ตัดความเจ็บความหิวได้ไหม
เรามาดูตัวอย่างจากพระพุทธเจ้ากันดีกว่าว่าแม้พระองค์ยังทรงปวดพระเศียรบ่้าง ปวดหลังบ้าง มิจำต้องต้องกล่าวถึงความเจ็บปวดเมื่อถูกพระเทวทัตกลิ้งหินก้อนใหญ่ลงมาทับพระบาทจนห้อเลือด
นี่ขนาดพระพุทธเจ้าที่เป็นยอดแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายยังทรงมีความเจ็บปวด หิวกระหาย ร้อนหนาวเหมือนเราๆท่านๆเลย แต่สิ่งที่ต่างจากปุถุชนคือ ท่านไม่มีกิเลสตัณหาท่ีจะมาถือเอา
สิ่งเหล่านี้มาเป็นทุกข์แล้วครับ
ท่านทำลาย สักกายุทิฏฐิ ได้หมดแล้วคืออุปทานว่าร่างกายจิตใจ(ขันธ์ ๕) เป็นเราหรือของเราแล้ว

ทำแบบข้อ 4 ได้ไหม
ไม่ได้ครับ

หรือต้องเป็นไปตามกรรมอีกเช่นกัน
ต้องเป็นไปตามกรรมอีกเช่นกันครับ

คือผมเคยอ่านหนังสือบางเล่มบอกว่า ผู้ที่สำเร็จอรหันต์ อยู่นอกเหนือกฎแห่งกรรม
พระพุทธเจ้ายังทรงต้องรับกรรมเลยนะครับ พระอรหันต์ก็เช่นกัน แต่หนังสือคงหมายถึงว่าท่านไม่ทำกรรมใหม่
จึงเป็นอันว่าท่านไม่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจกรรมหลังจากดับขันธ์ปรินิพพานนะครับ


อนุโมทนาสาธุขอรับ ท่านลุง ddman ( ดูจากที่โพสต์ตอบน่าจะอายุมากแล้วขออนุญาติเรียกว่าลุงนะครับ )


อนุโมทนาสาธุ คุณลุง ddman ด้วยครับ

+++++++++
2.ความตายถูกกำหนดไว้ด้วยกรรมแล้วใช่หรือไม่
ถูกแล้ว แต่ถ้าหากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากๆ ก็ทำให้อายุในชาตินี้สั้นลงไปได้ เพราะเป็นกรรมใหม่ที่ไปตัดรอนกรรมเดิมได้เช่นกัน


ธรรมชาติของกรรมนั้นยิ่งใหญ่ไม่มีใครจะหนีพ้น แม้จะอโหสิกรรมก็ตาม ทำอย่างไรก็ต้องได้รับอย่างนั้น แม้ผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่มีการเกิดอีกก็ตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎแห่งธรรมชาติได้เลย
เราจึงต้องมีความเพียรเป็นอย่างมากที่จะปฏิบัติตนให้พ้นด้วยทุกข์ ซึ่งก็ทำได้ยากมากๆ ที่เดียว


ตามที่ผมได้ศึกษาธรรมะกับเว็บนี้จากหลายๆกระทู้ที่ผ่านๆมานั้น ผมเข้าใจว่าท่าน
ddman ท่านเป็นพระที่มาโปรดเราด้วยการตอบปัญหาธรรมะให้เราได้รับรู้ครับ


อนุโมทนากับทุกท่านครับ


กราบละครับคุณttum กรุณาอย่าทำให้ผมถูกเพ่งเล็งเช่นนี้เลยครับ ผมเป็นคนแก่ใกล้ตายแล้ว
ยังทำลายกิเลสไม่ได้มากเลยครับผมได้อาศัยเวปนี้ทำกุศลด้วยธรรมทานไว้เป็นเสบียงในภพหน้า เพราะอยู่ต่างประเทศไม่
มีโอกาสเข้าวัด ความรู้ที่ได้มาจากกัลยาณมิตรมากมายทั้งจากที่นี่และที่อื่นครับ ผมเป็นผู้ท่ียังรู้น้อยมากๆครับโปรดเลือกเอาความรู้ไว้เถิดครับ ส่วนบุคคลนั้นเขาเป็นเพียงปัจจัยที่ส่ง
ความรู้มาให้เลือกครับ ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนภพไปครับการที่ผมเข้าใจว่าท่าน ddman เป็นพระนั้นก็เพราะกระผมเห็นว่าท่านตอบปัญหาธรรมะเก่งมากเข้าใจดีเลยคิดว่าท่านเป็นพระ หากความเข้าใจของผมผิดไปผมขอกราบขอโทษด้วยครับ


คุณttum มีจิตที่สะอาด เมื่อรู้สึกเช่นใดก็กล่าวตรงเช่นนั้นไม่ได้เป็นโทษภัย แก่ตนเองหรือใคร เลยครับ ข้อที่จะต้องขอโทษจึงไม่มีครับ

แต่ข้อที่ยกย่องกระผมไว้นั้นอาจเป็นเหตุให้ผมถูกอกุศลวิบากเล่นงานได้ ผมเห็นค่าของข้อเตือนใจว่า


จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยน่ะครับ

กุศลอันใดท่ีข้าพเจ้าได้กระทำแล้วทั้งสิ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอจงปกแผ่ถึงคุณ ttum และท่านผู้ร่วมธรรม ทั้งมวล ขอให้มีความสุข มีความบริบูรณ์ในปัจจัย 4 มีปัญญาทั้งในทางโลกและทางธรรม ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งมวลได้อย่างราบร่ืน จนเป็นพลวปัจจัยแก่การทำที่สุดแห่งทุกข์ได้โดยเร็วพลันเทอญ


สาธุ สาธุ สาธุ ครับคุณลุง

ความตายคือความรู้สึกที่เกินความเจ็บครับ


กราบอนุโมทนาครับ


ผมเข้าใจว่า ความตายไม่ไช่ความรู้สึกถ้ารู้สึกก็ยังไม่ตายนะสิ
แต่ความตายเป็นภาวะที่จิตออกจากร่างหรือจิตจะไปเสวยผลของอารมณ์หรือกรรมที่เรากระทำจะมาตลอดชีวิตส่วนมากจะให้ผลในตอนนี้"สำคัญที่จิต"คิดดีไปดี ส่วนมากครูบาอาจารย์ที่ท่านปฎิบัติมาตลอดชีวิตจนเกือบล้มเกือบตายกันท่านก็ใช้ในตอนนี้เเหละครับ


 3,867 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย