บุญสร้างโบสถ์

 ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร    7 ก.ค. 2564

ขอเชิญชวนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพฝ้าเพดานอุโบสถสำนักปฏิบัติธรรมมงคลธรรม จำนวน 300 ตารางเมตรๆละ 130 บาทหรือตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาร่วมบุญบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 312 008 7874 พระพุทธมนต์ สุธมฺโม โทร. 065 165 6564


• อริยสัจ 4

• เพลง ความสุขเล็กๆ - เสถียรธรรมสถาน

• วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร

• ความดุร้าย เหตุแห่งความพินาศ เหตุที่ ๓

• ห้ามฆ่า แต่ไม่ห้ามกิน

• อานิสงส์ของพุทธบูชา

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย