บุญสร้างโบสถ์

 ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร    7 ก.ค. 2564

ขอเชิญชวนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพฝ้าเพดานอุโบสถสำนักปฏิบัติธรรมมงคลธรรม จำนวน 300 ตารางเมตรๆละ 130 บาทหรือตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาร่วมบุญบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 312 008 7874 พระพุทธมนต์ สุธมฺโม โทร. 065 165 6564
ขอเชิญชวนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพฝ้าเพดานอุโบสถสำนักปฏิบัติธรรมมงคลธรรม จำนวน 300 ตารางเมตรๆละ 130 บาทหรือตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาร่วมบุญบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 312 008 7874 พระพุทธมนต์ สุธมฺโม โทร. 065 165 6564


ขอเชิญชวนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพฝ้าเพดานอุโบสถสำนักปฏิบัติธรรมมงคลธรรม จำนวน 300 ตารางเมตรๆละ 130 บาทหรือตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาร่วมบุญบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 312 008 7874 พระพุทธมนต์ สุธมฺโม โทร. 065 165 6564


ขอเชิญชวนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพฝ้าเพดานอุโบสถสำนักปฏิบัติธรรมมงคลธรรม จำนวน 300 ตารางเมตรๆละ 130 บาทหรือตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาร่วมบุญบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 312 008 7874 พระพุทธมนต์ สุธมฺโม โทร. 065 165 6564


 3,846 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย