อยากได้บทสวดให้พร(ยะถา และ สัพพี)

 dekdee14    

กราบเรียนพระคุณเจ้าครับ
พอดีมีเพื่อนจะบวชครับ เป็นฝรั่งครับ
อยากได้บทให้พรคือ บทยะถาและสัพพี หรืออื่นก้อได้ครับ
แต่ที่อยากได้ด่วนก็คือ บทยะถาและสัพพีครับ
พอดีเห็นว่าเว็บนี้มีเวอร์ชั่นเป็นภาษาอังกฤษด้วย
ก็เลยขอความกรุณาจากพระคุณเจ้าครับ

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
ขออภัยครับ

อยากได้ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ ขอบคุณครับ

ถ้าได้บทในการอุปสมบทด้วยยิ่งดีนะครับ


ลองดูจากท่ีนี่ครับ (Download หนังสือสวดมนต์ภาษาอังกฤษ)

[url]www.amaravati.org/abm/english/documents/PaliChant[/url]

ข้างล่างเป็นบทที่ต้องการ(บทยะถาและสัพพี ) ครับ

"Yathaa vaarivahaa puuraa..."

(LEADER):
Yathaa vaarivahaa puuraa
Paripuurenti saagara"m
Evameva ito dinna"m
Petaana"m upakappati
Icchita"m patthita"m tumha"m
Khippameva samijjhatu
Sabbe puurentu sa"nkappaa
Cando pa.n.naraso yathaa
Ma.ni jotiraso yathaa.

Just as rivers full of water
fill the ocean full,
Even so does that here given
benefit the dead (the hungry shades).
May whatever you wish or want quickly come to be,
May all your aspirations be fulfilled,
as the moon on the fifteenth (full moon) day,
or as a radiant, bright gem.

(ALL):
Sabbiitiyo vivajjantu
Sabba-rogo vinassatu
Maa te bhavatvantaraayo
Sukhii diighaayuko bhava
Abhivaadana-siilissa
Nicca"m vu.d.dhaapacaayino
Cattaaro dhammaa va.d.dhanti
AAyu va.n.no sukha"m, bala"m.

May all distresses be averted,
may every disease be destroyed,
May there be no dangers for you,
May you be happy & live long.
For one of respectful nature who
constantly honors the worthy,
Four qualities increase:
long life, beauty, happiness, strength.

Note: These stanzas are chanted as part of every anumodana. If two or more monks are chanting, they should repeat the two lines beginning "Sabbitiyo..." three times before going on to the lines beginning "Abhivadana-silissa..." On some occasions, the leader will omit his solo part and will lead the entire group in chanting the following verses as a prelude to the passage beginning "Sabbityo..."

Sabba-roga-vinimutto
Sabba-santaapa-vajjito
Sabba-veram-atikkanto
Nibbuto ca tuva"m bhava

May you be:
freed from all disease,
safe from all torment,
beyond all animosity,
& unbound.

Link source = http://www.cambodianbuddhist.org/english/website/lib/misc/chanting/anumodana.html#i

ขออนุโมทนาท่านและเพ่ือนท่ีจะบวชด้วยครับ สาธุ!


ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ สำหรับบทสวดทั้งหมดนะครับ

เวลาผมนึกถึงพระผมจะเห็นถึงความเมตตาของท่าน

ผมโชคดีมากครับที่เกิดมาเป็นชาวพุทธและได้พบพระพุทธศาสนา

ขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณ ddman


ยินดีอย่างยิ่งครับ อนุโมทนาในกุศลด้วยครับ
ขอให้ประสบความสำเร็จในกุศลกิจที่กระทำครั้งนี้ด้วยดีครับ
สาธุ! สาธุ! สาธุ! 3,628 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย