ขอเชิญบวชเนกขัมมะ ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา

 Doreen     10 ส.ค. 2556

ขอเชิญบวชเนกขัมมะ ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา
ปฏิบัติธรรม ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้
กำหนดการเดินทางวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2557 (6 คืน 5วัน พักโรงแรมทุกคืน)
โดยสายการบินอินดิโก แอร์ไลน์ (บินภายในประเทศ) โดยพระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙/ 086-100-2195
email : Phrasuchat@hotmail.com
 4,065 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย