เชิญร่วมท่องเที่ยวศรีลังกา-เส้นทางพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย

     

ปิดเทอมนี้ คุณครูโรงเรียนทอสีและปัญญาประทีป มีโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ศรีลังกา มานำเสนอค่ะ (เดินทางวันที่ ๓๐ กันยายน – ๖ ตุลาคม) เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าพุทธศาสนาในบ้านเรานั้น ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากลังกา ไม่ว่าจะแนวคิด หรือรูปแบบศิลปะจึงเชื่อมโยงกับสยามอย่างชัดเจน ซึ่งลำดับสถานที่ท่องเที่ยวครั้งนี้นั้น ท่านวิทยากรได้ร้อยเรียงเรื่องราวไว้อย่างน่าสนใจ นอกจากนี้เราก็โชคดีมากๆ ที่ได้อาจารย์จากภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นผู้บรรยายให้ตลอดรายการ ส่วนที่พักนั้นก็ระดับ ๔-๕ ดาว ฉะนั้นรับประกันความสะอาด-ปลอดภัย เรียกว่าบินครั้งเดียวได้เที่ยว ได้สาระ ได้เพื่อนและได้กุศล ค่าใช้จ่ายประมาณคนละ ๓๘,๐๐๐ บาท เมื่อกลับมาแล้วหากมีเงินเหลือ จะรวบรวมเพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิปัญญาประทีปต่อไป ... รีบหน่อยนะคะ... ผู้เดินทางประมาณ ๒๕-๓๐ ท่านเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนทอสีค่ะ http://www.thawsischool.com/index1.html   
 4,210 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย