ปางพระพุทธรูป


๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  87
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  76
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  79


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย