ปางพระพุทธรูป


๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  12
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  10


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย