ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  2029
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  1332
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1757
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1689
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  1792
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  1222


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย