ปางพระพุทธรูป


๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  920
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1247
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1015
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  1081
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  806


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย