ปางพระพุทธรูป


๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  523
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  694
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  601
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  548
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  467


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย