ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  3391
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  3130
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  3259
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  3473
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  3490
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  3224


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย