ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  2417
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  1545
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  2064
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  2121
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  2174
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  1494


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย