ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  1557
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  1068
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1422
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1234
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  1347
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  949


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย