ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  1571
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  1076
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1429
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1240
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  1353
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  957


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย