ปางพระพุทธรูป


๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  913
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1241
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1011
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  1069
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  801


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย