ปางพระพุทธรูป


๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  527
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  699
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  603
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  557
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  468


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย