ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  1785
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  1216
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1594
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1470
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  1577
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  1090


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย