ปางพระพุทธรูป


๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  267
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  329
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  311
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  291
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  222


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย