ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  3832
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  3389
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  3632
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  3917
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  4043
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  3524


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย