ปางพระพุทธรูป


๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  405
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  498
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  457
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  414
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  339


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย