ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  2178
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  1435
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1885
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1897
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  1946
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  1355


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย