@ ล้นเกล้า เผ่าไทย...พ่อของแผ่นดิน

 นิวพุดเดิล  

ล้นเกล้า เผ่าไทย...พ่อของแผ่นดิน
..........
@ วันที่ ๕ ธันวาคม ราชสมภพ
สุขสงบ สว่าง กระจ่างใส
ทิวาวาร ทิวธง ไตรรงค์ไทย
ราตรีไฟ วาววับ สลับพลัน

@ กรุงเทพคือ เมืองแมน แห่งแดนสรวง
กรุงเทพคือ เมืองหลวง เมืองสวรรค์
ตระการตา ทุกปี ทุกชีวัน
มีสุขสันต์ ปลื้มใจ หาใดปาน

@ ด้วยเดชะบารมี ที่ปกเกศ
ปวงประชา ทั้งประเทศ ต่างกล่าวขาน
พระเมตตา แผ่ไกล ดุสายธาร
กระเซ็นซ่าน แผ่ไอ ให้ชุ่มเย็น

@ เหนือจรดใต้ ไพร่ฟ้า หน้าระรื่น
ชุ่มฉ่ำชื่น สุขสันต์ ทันตาเห็น
น้ำพระทัยพระองค์ ตรงประเด็น
ที่ทรงเน้น เศรษฐกิจ พิชิตจน

@ เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีพรอด
ถือเป็นยอด ปรัชญา มหากุศล
ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ ทุกตำบล
ชาวไทยพ้น จากทุกข์ สุขมีจริง

@ ขอพระองค์ ทรงพระ เจริญเถิด
พระวรกาย บรรเจิด เจริญยิ่ง
ไร้โรคาราวีไร้ที่ติง
ทุกทุกสิ่ง ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ.....
...................
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า....

“พุดเดิล”5,991


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย