"รักษาศีล รักษาที่ใจ" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)4,181จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย