ผู้ซัดธุลีที่ทวนลม

 dhammanews  

ธรรมในวันธรรมสวนะ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒)
-:- ผู้ซัดธุลีที่ทวนลม -:-

๏ มาเริ่มต้น ปฏิปทาใหม่ ในวันพระ
ท่านผู้อ่าน พร้อมจะละ กิเลสไหม
มาเถิดท่าน มาละ กิเลสใจ
ให้ฤทัย สงบใน วิเวกธรรม

๏ จะยืน เดิน นอน นั่ง ในสมาธิ
ควรดำริ จากกามา มาสู่สัมม์
ทุกขณะจิต ให้สถิต กุศลธรรม
แปดทางสัมม์ พาหลุดกรรม ทิ้งวัฏฏา

๏ วันพระนี้ ทำฤดี ให้ผ่องแผ้ว
หลุดจากแร้ว การเบียดเบียน เวียนตัณหา
มาเอ็นดู หมู่สัตว์ ด้วยเมตตา
อวิหิงสา กรุณา เป็นสิ่งควร

๏ สายลมโชย โบกสะบัด พัดแผ่วพริ้ว
ธุลีปลิว ล่องไป ไม่กลับหวน
บุรุษหนึ่ง ซัดธุลี ที่ไม่ควร
ธุลีกลับ ซัดทวน หวนกลับมา

๏ ดุจคนพาล มีฤดี ที่คิดร้าย
มุ่งทำลาย ผู้บริสุทธิ์ หลุดตัณหา
บาปที่ทำ ย้อนกลับ เหลือคณา
ยากจะหา สิ่งใดมา พาลบไป

๏ ธุลี..เอย ยามปลิวไป ตามลมพัด
ยากขจัด ยามพัดกลับ เกินผลักไส
เพราะอกุศล คลุกเคล้า จิตเจ้าไว้
ทุกข์ หมองไหม้ จึงเผาใจ ตลอดกาล

๏ นำธุลี ออกจากจิต ปลิดความหลง
จิตมั่นคง มั่นไว้ ให้สืบสาน
น้อมสัทธรรม อาบจิต พิชิตพาล
ให้ดวงมาน เจริญไว้ ในเมตตา ๚

****************************
ปฏิปทา = การปฏิบัติ

แปดทางสัมม์ = อริยมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ :-
สัมมาทิฏฐิ = ความเห็นชอบ
สัมมาสังกัปปะ = ความดำริชอบ
สัมมาวาจา = เจรจาชอบ
สัมมากัมมันตะ = การกระทำชอบ
สัมมาอาชีวะ = การเลี้ยงชีพชอบ
สัมมาวายามะ = ความเพียรชอบ
สัมมาสติ = การระลึกชอบ
สัมมาสมาธิ = การตั้งใจมั่นชอบ

เจริญในธรรมเจ้าค่ะ
Hinghoi noi

6,016

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย