ผู้ไม่โกรธตอบ

 dhammanews   6 ก.ย. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
ธรรมรับเช้าวันใหม่ ด้วย
ผู้ไม่โกรธตอบ

๐ แขกมาเยือน เรือนชาน ท่านต้อนรับ
ข้าว น้ำ กับ ผลไม้ ขนมหวาน
แขกมาเยือน มิสนใจ มิได้ทาน
ออกจากเรือน ลงชาน จากบ้านไป

๐ ข้าว ขนม ผลไม้ นม เนย นั้น
อยู่ครบครัน มิหาย ไปไหนได้
ก็คงอยู่ กับเจ้าเรือน ที่จัดไป
ให้เท่าไร อยู่เท่านั้น นั่นประเด็น

๐ ยามท่านพบ รับผัสสะ จากสหาย
หญิงหรือชาย ใส่โทสา พาให้เห็น
คำที่ด่า คำร้อน ใช่คำเย็น
ดับให้เป็น เฉกเช่น แขกมาเยือน

๐ ไม่รองรับ อารมณ์ บ่มกิเลส
ไม่รับเหตุ ให้จิตวุ่น ขุ่น แป้นเปื้อน
ปล่อยอาหาร คืนสู่ เจ้าของเรือน
เราเป็นเพียง ผู้มาเยือน เรือนก็พอ

๐ แม้เขาว่า เขาด่า มิด่าตอบ
กระทำชอบ สงบใจ ไม่ขุ่นหนอ
คำด่านั้น ก็ย้อนกลับ จับลงคอ
อย่าคะยั้นคะยอ ร่วมสำรับ กลับร่วมวง

๐ การเป็นผู้ ไม่โกรธตอบ นั้นชอบนัก
แจ้งประจักษ์ ผู้ชนะไซร้ ไม่ควรหลง
เขาโกรธมา เราสงบไว้ ให้มั่นคง
ย่อมปลดปลง ดุจกลบไฟ ที่ไหม้ลาม

๐ แม้นคนพาล จักประนาม ว่าเขลาขลาด
แต่ความจริง แสนฉลาด ไม่ครั่นขาม
รักษาประโยชน์ เรา-เขา ไว้ในคาม
ไฟหยุดลาม ความสงบ พบทันที ฯ

*********************************
เจริญในธรรมเจ้าค่ะ
hinghoi noi
****************เจริญในธรรม เจ้าค่ะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
......
ดูกรพราหมณ์ ข้อนี้ก็อย่างเดียวกัน
ท่านด่าเรา ผู้ไม่ด่าอยู่
ท่านโกรธเรา ผู้ไม่โกรธอยู่
ท่านหมายมั่นเรา ผู้ไม่หมายมั่นอยู่

เราไม่รับเรื่องมีการด่าเป็นต้นของท่านนั้น
ดูกรพราหมณ์
เรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นก็เป็นของท่านผู้เดียว

ดูกรพราหมณ์
ผู้ใดด่าตอบ บุคคลผู้ด่าอยู่
โกรธตอบ บุคคลผู้โกรธอยู่
หมายมั่นตอบ บุคคลผู้หมายมั่นอยู่

ดูกรพราหมณ์ ผู้นี้เรากล่าวว่า
ย่อมบริโภคด้วยกัน ย่อมกระทำตอบกัน
เรานั้นไม่บริโภคร่วม
ไม่กระทำตอบด้วยท่านเป็นอันขาด

ดูกรพราหมณ์
เรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นเป็นของท่านผู้เดียว
ดูกรพราหมณ์
เรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นเป็นของท่านผู้เดียว ฯ

ผู้ไม่โกรธ ฝึกฝนตนแล้ว
มีความเป็นอยู่สม่ำเสมอ หลุดพ้นแล้ว
เพราะรู้ชอบ สงบ คงที่อยู่
ความโกรธจักมีมาแต่ที่ไหน

ผู้ใดโกรธตอบ บุคคลผู้โกรธแล้ว
ผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าบุคคลนั้นแหละ
เพราะการโกรธตอบนั้น

บุคคลไม่โกรธตอบ บุคคลผู้โกรธแล้ว
ชื่อว่าย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยาก

ผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้ว เป็นผู้มีสติสงบเสียได้
ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย
คือแก่ตนและแก่บุคคลอื่น
เมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่าย
คือของตนและของบุคคลอื่น
ชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรม
ย่อมสำคัญบุคคลนั้นว่า เป็นคนเขลาดังนี้ ฯ

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/item.php?book=15&item=632&items=2&preline=0

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


 เปิดอ่านหน้านี้  5431 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย