เป็นผู้ให้ ใจแบ่งปัน

 chai-aroon   29 มี.ค. 2560

@ ต้นไม้นั้น อยู่ได้ เพราะน้ำเลี้ยง
หยดน้ำเพียง ทีละหยด ก็สดใส
นานวันไป ก็เติบใหญ่ เต็มทุ่งไป
โลกสดใส เขียวเต็มป่า พารื่นรมย์
@ ไมตรีจิต คิดแบ่งปัน เพียงน้อยนิด
ไม่ยึดติด ความตระหนี่ ในสิ่งของ
เป็นผู้ให้ ตามสมควร ได้ตรึกตรอง
ตีตราจอง ในด่านแรก เข้าถึงธรรม.
ต.เตชปญฺโญ   


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5948 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย