คำสอน คุณยายอาจารย์

 DMCnews  


“เราเกิดมาควรทำประโยชน์สักอย่างหนึ่ง
อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ตัวเอง
ถ้าทำให้ตัวเองได้
แล้วยังทำให้คนหมู่มากได้
ชีวิตนี้เกิดมาก็คุ้มแล้ว”

คำสอนคุณยายอาจารย์

ที่มา : DMC

17,411


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย