ปัญญาเกิดขึ้นได้ ภายใต้ความมืด
 chai-aroon   27 มี.ค. 2560

@ ในความมืด เมื่อมีแสง ย่อมมองเห็น
แต่เพียงเป็น ตาหยาบ ไม่ให้หลง
เมื่อสิ้นแสง คงแย่แล้ว เราก็คง
รอคนส่ง แสงมาเพิ่ม ได้เห็นทาง
@ แต่แสงแห่ง ปัญญา ไม่มีหมด
จะรันทด ในปัญหา ที่มีหลาย
ก็ไม่สิ้น ในปํญญา ที่มากมาย
หลีกวุ่นวาย สลายไปด้วย วิเวกธรรม.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  4888 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย