สวัสดีปีใหม่ไทย ... ค่ะ
 หิ่งห้อยน้อย   15 เม.ย. 255

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๐ เพียรบุญละบาปพร้อม .. ยินดี
เนื่องในวาระดิถี ............. ปีใหม่
ขอพรไตรรัตน์ทวี ........... แด่เพื่อน ธัมมา
ชื่นจิตชื่นธรรมไซร้ ......... ส่งให้นิพพาน

๐ โลกหมุนเปลี่ยนเวียนครบ..อีกปี
ความสำเร็จจงมี ............ แด่ท่าน
กุศลส่งบุญทวี ............... ทิ้งชั่ว กันเฮย
อกุศลธรรมมิกร้าน ......... จิตให้หมองศรี


เจริญในธรรม เจ้าค่ะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๐ ขออัญเชิญ พรของ พระพุทธเจ้า
อัญเชิญบุญ ให้เข้า มาสู่ขวัญ
ทุกทิวา ราตรีพบ สุขโดยพลัน
จิตหฤหรรษ์ ตราบสู่ ลู่นิพพานฯ

แม้นท่านประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใด
ขอให้สำเร็จสิ่งนั้นโดยเร็ว
ขอความดำริทั้งปวง
จงเต็มเปี่ยมดุจพระจันทร์วันเพ็ญ
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
อันคุณงามความดีนั้นมีมาก
แต่มันยากที่ทุกคนจะทำได้
เพราะวิถีชีวิตคนเรานั้นมากมาย
แค่มุ่งหมายปฏิบัติธรรมนำกายา
 เปิดอ่านหน้านี้  4449 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย