กำลังใจ ให้เธอ

 steprodkill   20 ส.ค. 2556

ถึงแม้ชีวิตคนเราจะต้องพบเจอกับอุปสรรค
ขอท่านจงเอาอุปสรรคเหล่านั้น
เป็นแรงผลักดันให้เกิดความหวัง
นำความหวังมาเป็นแรงผลักดันให้เกิดความสำเร็จ
แต่ในระหว่างทางที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จได้นั้น
เราจะต้องมีความอดทน

ถึงแม้ต้องลำบากในเบื้องต้น
ถึงแม่ต้องอดทนตลอดเวลา
เมื่อคุณค่าความสำเร็จตามมา
เราจะรู้คุณค่าของความอดทน

ความอดทนสร้างคนให้เข้มแข็ง
ถึงหมดแรงแต่สู้ไปไม่ท้อถอย
กว่าจะถึงวันนั้นที่รอคอย
ทนบ่อยบ่อยไม่ต้องทนคนทนทาน..

!!!หลวงพี่ขอเป็นแรงกายแรงใจ
ให้คุณโยมทั้งหลาย ตั้งใจทำความหวังความตั้งใจ
ให้บังเกิดมีในชีวิต เกิดเป็นคนตราบใดที่ยังมีชีวิต
เราจะต้องทำชีวิตนี้ให้มีความหมาย ชัด บ่ !!!

https://www.facebook.com/tanin.phatummabhutto
โดย ข้าน้อย
 เปิดอ่านหน้านี้  5167 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย