น้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า เนื่องในสัปดาห์ แห่ง พุทธชยันตี

 หิ่งห้อยน้อย   31 พ.ค. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
น้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า เนื่องในสัปดาห์แห่ง ... พุทธชยันตี
วิสาขมาส ..... จุติจากดาวดึงส์ แล้วอุบัติสู่มนุษยโลก

๐ ปางเสด็จนิราศจาก ....... ดาวดึงส์
มวลหมู่เทพนึกถึง ............ เทพไท้
อัญเชิญเสด็จอุบัติซึ่ง ....... มนุษย โลกเฮย
ณ ชมภูทวีปไซร้ ............. ซึ่งก้องเกียรติขจรเจริญในธรรม เจ้าค่ะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
น้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า เนื่องในสัปดาห์แห่ง ... พุทธชยันตี
วิสาขมาส ..... จุติจากดาวดึงส์ แล้วอุบัติสู่มนุษยโลก

๐ คราพระโพธิสัตว์เจ้า ...... ครรไล
เสด็จจากพระครรภ์ไซร้ ...... เกริกก้อง
เจ็ดวันพระมารดาสิ้นชีพไป่ . อยู่ยั้ง หล้าแล
สู่ดุสิตแดนเทพซร้อง ........ เสกแต้มบรรลือ

๐ คราเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้า .. ครรไล
เสด็จจากพระครรภ์ไซร้ ...... เกริกกล้า
พระมารดาบริหารครรภ์ได้ ... ครบทศ- มาสนอ
มิเคลื่อนมิหย่อนล้า ........... ถ้วนครบสิบเดือนเจริญในธรรม เจ้าค่ะ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
น้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า เนื่องในสัปดาห์แห่ง ... พุทธชยันตี
วิสาขมาส ..... ประสูติ

๐ สตรียามคลอดบุตรไซร้ ...นั่งนอน
กายอยู่บนบรรจถรณ์ ......... ทุกผู้
พระมารดามินั่งนอน .......... ยามประสูติ
อิริยาบทยืนอยู่ ................ นี่นี้ธรรมดา

๐ ยามเมื่อพระโพธิสัตว์ ..... เสด็จลง
มวลเทพเทวาคง ............. รับร่าง
มนุษย์รับตามเทพทรง ...... พระกาย ไว้นา
นี่อีกข้อหนึ่งอ้าง .............. ยามพระประสูติกาล

๐ ก่อนพระบาทสัมผัสพื้น .. พสุธา
สี่เทพบุตรนำพา .............. เยื้องย่าง
นำพระโพธิสัตว์สู่มารดา .... แทบบาท ท้าวนา
ทูลให้ยินดีสล้าง .............. ยิ่งแท้ปุญญา

๐ ยามเสด็จจากครรภ์ ....... พระมารดา
สะอาดทั่วทั้งพระกายา ...... ยิ่งแท้
ปราศเสมหะ น้ำ โลหิตา .... ผ่องแผ้ว
พระโพธิสัตว์สะอาดยิ่งแล้ .. เพริศพริ้งพระกาย

๐ สองธารน้ำหลากจาก ..... เบื้องบน
ทั้งร้อน เย็น เพื่อระคน ...... พรมพร่าง
อุทกกิจเพื่อดล ............... โพธิสัตว์ เจ้านา
อีกทั้งพระผู้สร้าง ............. นี่นี้พระมารดา

๐ ยามพระโพธิสัตว์เจ้า ..... ยืนประทับ
พระบาทเสมอมิสลับ ......... เรียบยิ่ง
เจ็ดก้าวย่างดังสดับ ........... ผินพักตร์ อุดรเฮย
เปล่งวาจามิเกรงกริ่ง ......... ชาตินี้สิ้นพลัน

๐ หมื่นโลกธาตุสั่นสะเทื้อน . สะเทือนไหว
ทุกหล้าโลกเปิดกว้างให้ ..... เห็นทั่ว
นรกจรดพรหมโลกไซร้ ....... สว่างยิ่ง
ล่วงเทวานุภาพกลั้ว .......... มหาสัตว์อุบัติดล
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
น้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า เนื่องสัปดาห์ ... พุทธชยันตี
วิสาขมาส ... เหตุก่อนกาลตรัสรู้
** ทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา **

๐ กาลเมื่อพระโพธิสัตว์ พินิจเหตุ
ได้สังเกต ทุกรกริยา พาหม่นหมอง
ทั้งร่างกาย อกุศล เข้ายลครอง
ขาดกำลัง การไตร่ตรอง เพื่อปัญญา

๐ เพราะหลงไป ในทาง สร้างความทุกข์
จึงไร้สุข ทั้งกายจิต เป็นปริศนา
ถึงหกปี ผ่านไป ไม่นำพา
ครองตัณหา แลกิเลส ท่วมทับใจ

๐ ทรงเพ่งพิศ พินิจ สามสายพิณ
ทรงได้ยิน หวนระลึก พลันนึกได้
สายไม่ตึง ไม่หย่อน จนเกินไป
สายนั้นไซร้ ดีดฟังได้ ไพเราะนัก ฯ

****************
เจริญในธรรมเจ้าค่ะ

*****************
เจริญในธรรม เจ้าค่ะอนุโมทนาด้วยครับ เมื่อวานไปพุทธมณฑล เค้ามีหนังสือเกี่ยวกับพุทธประวัติให้อ่าน
มีความรู้ใหม่ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะช่วยหงส์ที่พระเทวทัตยิงบาดเจ็บด้วยครับ
รายละเอียดอื่นไม่ค่อยกล้าพูดมากเพราะคุณหิ่งห้อยน้อยทราบดีกว่า(เรื่องหงส์ก็ไม่ใช่ผมรู้ดีกว่านะครับ เพิ่งรู้เองว่า
เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ช่วยตอกย้ำให้พุทธศาสนิกชนเห็นถึงความเป็นผู้ที่ "จิตใจงดงาม" ตั้งแต่พระองค์ยังทรงเป็น
ราชกุมาร)โชคดีจังเลยที่มีพระศาสดาเช่นนี้แม้จะผ่านมาตั้ง 2,600 ปีแล้ว แต่กาลเวลาไม่เคยมีผลทำให้กุศลกลายเป็นอกุศลไปได้
 เปิดอ่านหน้านี้  5700 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย