กลอนธรรมะ ทางเอก

 songpon  

ทางสายเอก อันเนื่อง นำนิพพาน
ดุจสายธาร เย็นชื่น รื่นรินไหล
ปฏิบัติ ขัดเกลา เช้าเย็นไป
คงถึงไซร้ ปลายสุด วิมุติธรรม 

6,001


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย