กลอนธรรมะ ทางเอก

 songpon   14 ก.ย. 2556

ทางสายเอก อันเนื่อง นำนิพพาน
ดุจสายธาร เย็นชื่น รื่นรินไหล
ปฏิบัติ ขัดเกลา เช้าเย็นไป
คงถึงไซร้ ปลายสุด วิมุติธรรม
 เปิดอ่านหน้านี้  5672 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย