นรชน ผู้ว่ายในกิเลสกาม

 หิ่งห้อยน้อย   27 เม.ย. 2554

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
นรชนเป็นผู้ข้องอยู่ในถ้ำ
เป็นผู้อันกิเลสมากปิดบังไว้แล้ว
นรชนเมื่อตั้งอยู่ ก็หยั่งลงในที่หลง

นรชนเช่นนั้น
ย่อมอยู่ไกลจากวิเวก
ก็เพราะกามทั้งหลายในโลก
ไม่เป็นของอันนรชนละได้โดยง่าย


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ    


นรชนผู้ลุ่มหลง .            ในกาม
จิตหมกในกิเลสทราม       หม่นเศร้า
ติดข้องในกายกาม          คุกรุ่น กิเลสนอ
ไกลจากวิเวกเคล้า          ซ่านไซ้ตัณหา


เพราะจิตเจ้า ติดใน ถ้ำเรือนกาย
จึงมิวาย ถูกครอง ด้วยตัณหา
กิเลสเร้า สุมทรวง บ่วงกามา
พาเวียนว่าย วัฏฏา มาเนิ่นนาน

พาเจ้าไกล จากวิเวก เฉกมุนี
ถูกย่ำยี สิ้นศรี วัฏฏผลาญ
ตัณหาเคล้า คลออยู่ ในดวงมาน
จึงพบพาน แต่ทุกขา พารันทด

มาวันนี้ พบสัทธรรม ล้ำเลอค่า
ขององค์พระศาสดา มากำหนด
ดุจพบน้ำ อมฤต ที่เลิศรส
พระสุคต มอบไว้ ให้อาบกิน


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย