คำพังเพย...ถ่มน้ำลายรดฟ้า

 ลูกโป่ง  
หมายถึงการคิดร้าย หรือดูหมิ่นบุคคลที่สูงกว่า
หรือเป็นที่เคารพของคนทั่วไป
มักจะเกิดภัยหรือผลร้ายแก่ตนเองเสมอ
การถ่มน้ำลายขึ้นไปในที่สูงเช่นฟ้า
น้ำลายนั้นก็ย่อมจะย้อนตกลงมา
ถูกหน้าตาของผู้ถ่มเลอะเทอะ อย่างไม่ต้องสงสัยคัดลอกจาก...
http://www.everykid.com/newans/proverb1.html


3,538


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย