สาธยาย พระคุณแม่ 12 สิงหาคม 2556

 chai-aroon  

วันแม่ เป็นวันควร ระลึกถึง ควรคำนึง เยาว์วัย เฝ้าห่วงหา
จะกี่คน พี่น้อง ตามกันมา ก่อนจากลา จากโลก ควรดูกัน
เมื่อเยาว์วัย ป้อนข้าว เฝ้าถนอม ไรไม่ตอม เหลือบลิ้น ยุงห่างเหิน
ไม่เคยเมิน ดูแล ทุกวันคืน หลับหรือตื่น คืนวัน ไม่ห่่างกาย
เมื่อวันไหน ไม่ใช่ เป็นวันแม่ อย่าแชเชือน เลือนหลบ อรหันต์
แม่นี้ มีพระคุณ ดุจอนันต์ อย่าหันหลัง คุณแม่ แลดูกัน
ที่เป็นเรา อยู่ได้ ก็เพราะแม่ รักที่แท้ ไม่จอมปลอม แสนหอมหวาน
รักของแม่ ยิ่งใหญ่ ดุจเปรียบปาน ราตรีกาล ผ่านภพ จบไม่ลง
จะพูดเรื่อง ของรัก ก็บริสุทธิ์ พูดถึงจุด หวังดี ก็มีหลาย
พูดถึง เมตตา ก็สุดบรรยาย แม้เรื่องร้าย คอยช่วย ผ่านพ้นไป
เราทุกคน ย่อมต้อง มีคุณแม่ แม้หากท่าน จากไป ไม่หวนหลัง
เราต้อง อยู่คนเดียว เพียงลำพัง อุทิศ ส่วนกุศล ส่งไป อย่าลืมเลือน
จะทำงาน การใด ก็ก้าวหน้า จงอย่าช้า วันแม่ ที่มาถึง
ตอบแทน พระคุณ สุดรำพึง ระลึกถึง ในใจ ไทยทุกคน


• ๓๗.ปางโปรดพุทธบิดา

• ๖๕.ปางโปรดองคุลิมาลโจร

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• "พุทโธ" เป็นหัวใจของมหาสมัยสูตร : หลวงพ่อวิริยังค์

• Peaceful Night 💜 Deep Sleep Music 528Hz | Calm Magic Meditation Music
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย