ไร้ สติ ....... เมื่อจิตเป็น อกุศล

 กระบี่ไร้เงา  

กระทู้นี้ กระบี่ฯ ต้องการ ชี้ให้เห็น
เปิดประเด็น สติไร้ ในอกุศล
กระบี่ไร้เงา นำท่าน มาให้ยล
จิตที่หม่น สติไร้ ในอกุสลา

เพื่อต้องการ ชี้ช่อง เพื่อง น้อง พี่
ถ้าต้องการ สติ มี ต้องศึกษา
ทำให้จิต เป็นจิต เปี่ยมกุสลา
สติมา สัมปชาโน ที่ต้องการ

สตินทรีย์ อินทรีย์ ที่มีสติ
พละสติ ความแกร่ง แรงผสาน
สัมมาสติ สติสัมปชัญญ์ มั่นในมาน
ร่วมประสาน เฉพาะจิต ชนิดกุสลา


เจริญในธรรมค่ะ
6,017จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย