ทองคำปลอม ... ที่หุ้มดิน

 หิ่งห้อยน้อย   26 เม.ย. 2554

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
ทองคำปลอม หุ้มดินไว้ อยู่ภายนอก
ประดุจหลอก ผู้คน ชนทั้งหลาย
กุณฑลดิน มาสกโลหะ ก็กลับกลาย
งามละม้าย ทองทั้งคู่ ดูวับวาว

เช่นคนพาล ในร่างผู้ ทรงสีลา
ภาพลวงตา เป็นมายา ดุจสีขาว
ใช้บริขาร ผู้ทรงศีล ดูพร่างพราว
ส่องสกาว วาววับ จับจิตใจ

ธ ตรัสไว้ คนทั้งหลาย ไม่บริสุทธิ์
ภายในทรุด ใช่ผ่องผุด สุทธิไฉน
งามภายนอก พาหลอก ว่างามใน
ท่องเที่ยวไป ในโลกกว้าง กระจ่างมาน

เห็นชั่วครู่ ใช่รู้ ดีหรือไม่
ต้องน้อมใจ พินิจ พิศผสาน
ต้องใช้เวลา และโยนิโส มนสิการ
ไร้ปัญญาญาน มิอาจรู้ ดูจิตคน

 
*******************
กุณฑล แปลว่า ตุ้มหู
มาสก คือ มาตราเงิน ในสมัยโบราณ
 


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ 

คนผู้เกิดมาดี
ไม่ควรไว้วางใจ       เพราะผิวพรรณและรูปร่าง

ไม่ควรไว้วางใจ       เพราะการเห็นกันชั่วครู่เดียว

เพราะว่านักบวชผู้ไม่สำรวมทั้งหลาย
ย่อมเที่ยวไปยังโลกนี้
ด้วยเครื่องบริขารของเหล่านักบวชผู้สำรวมดีแล้ว
ประดุจกุณฑลดิน และ มาสกโลหะหุ้มด้วยทองคำปลอมไว้

คนทั้งหลายไม่บริสุทธิ์ในภายใน
งามแต่ภายนอก แวดล้อมด้วยบริวาร ท่องเที่ยวอยู่ในโลก ฯ

************************
จากชฏิลสูตรที่ ๑
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค


********************


เจริญในธรรม เจ้าค่ะกราบนมัสการท่านยะมุนีและท่านอิทธิ กราบสวัสดีท่านผู้อาวุโสทุกท่านครับ

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้อธิษฐานถวายสังฆทานหรือเปล่าครับ ที่พระองค์สอนพรานป่าท่านหนึ่งผมไม่กล้ายกตัวอย่างในกระทู้คุณหิ่งห้อยน้อยเลยครับ เพราะถ้าผิดคุณจะทราบทันที

อนุโมทนาครับ

เหตุแห่งพระอุทาน
ตรัสอุทาน เมื่อฟัง กษัตริย์เจ้า
ปเสนทิ โกศลเล่า ถึงเหตุไฉน
ให้อำมาตย์ ปลอมตน ชนทั่วไป
สืบข่าวไซร้ ภายใน นัครา

โดยปลอมเป็น ภิกษุ ผู้สงบ
เพื่อพานพบ เพทภัย ให้ศึกษา
ก่อนเสด็จ ออกไป เพื่อยาตรา
ผลตามมา ภิกษุปลอม หลอมฤดี

ชนชาวเมือง ต่างสัทธา ปสาทะ
จึงได้ลาภ สักการะ จนล้นปรี่
เหล่าพระปลอม แช่มชื่น รี่นฤดี
ด้วยเหตุนี้ ทรงอุทาน ขานออกมา


ทองคำปลอม หุ้มดินไว้ อยู่ภายนอก
ประดุจหลอก ผู้คน ชนทั้งหลาย
กุณฑลดิน มาสกโลหะ ก็กลับกลาย
งามละม้าย ทองทั้งคู่ ดูวับวาว

เช่นคนพาล ในร่างผู้ ทรงสีลา
ภาพลวงตา เป็นมายา ดุจสีขาว
ใช้บริขาร ผู้ทรงศีล ดูพร่างพราว
ส่องสกาว วาววับ จับจิตใจ

ธ ตรัสไว้ คนทั้งหลาย ไม่บริสุทธิ์
ภายในทรุด ใช่ผ่องผุด สุทธิไฉน
งามภายนอก พาหลอก ว่างามใน
ท่องเที่ยวไป ในโลกกว้าง กระจ่างมาน

เห็นชั่วครู่ ใช่รู้ ดีหรือไม่
ต้องน้อมใจ พินิจ พิศผสาน
ต้องใช้เวลา และโยนิโส มนสิการ
ไร้ปัญญาญาน มิอาจรู้ ดูจิตคน*******************
กุณฑล แปลว่า ตุ้มหู
มาสก คือ มาตราเงิน ในสมัยโบราณเจริญในธรรม เจ้าค่ะ

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้อธิษฐานถวายสังฆทานหรือเปล่าครับ
ที่พระองค์สอนพรานป่าท่านหนึ่งผมไม่กล้ายกตัวอย่างในกระทู้คุณหิ่งห้อยน้อย เลยครับ
เพราะถ้าผิดคุณจะทราบทันที

อนุโมทนาครับ
******************
คืนถิ่น
27 เม.ย. 2554 เวลา 18:31 น.


ขอบพระคุณ ท่านคืนถิ่น เจ้าค่ะขอบพระคุณ กัลยาณมิตรธรรม
จิตงามล้ำ ในสัทธา พระทรงครี
ติดตามอ่าน ธรรมบท รสกวี
หิ่งห้อยน้อย น้อมยินดี สนทนา

แต่ละบท ที่ตรัสไว้ มีมากอยู่
ที่ได้รู้ เพราะเพียร เรียน สิกขา
บางคาถา อาจกล่าวไว้ หลายเวลา
เชิญคืนถิ่น นำมา สนทนากัน

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ เปิดอ่านหน้านี้  5572 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย