ทองคำปลอม ... ที่หุ้มดิน

 หิ่งห้อยน้อย   26 เม.ย. 2554

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
ทองคำปลอม หุ้มดินไว้ อยู่ภายนอก
ประดุจหลอก ผู้คน ชนทั้งหลาย
กุณฑลดิน มาสกโลหะ ก็กลับกลาย
งามละม้าย ทองทั้งคู่ ดูวับวาว

เช่นคนพาล ในร่างผู้ ทรงสีลา
ภาพลวงตา เป็นมายา ดุจสีขาว
ใช้บริขาร ผู้ทรงศีล ดูพร่างพราว
ส่องสกาว วาววับ จับจิตใจ

ธ ตรัสไว้ คนทั้งหลาย ไม่บริสุทธิ์
ภายในทรุด ใช่ผ่องผุด สุทธิไฉน
งามภายนอก พาหลอก ว่างามใน
ท่องเที่ยวไป ในโลกกว้าง กระจ่างมาน

เห็นชั่วครู่ ใช่รู้ ดีหรือไม่
ต้องน้อมใจ พินิจ พิศผสาน
ต้องใช้เวลา และโยนิโส มนสิการ
ไร้ปัญญาญาน มิอาจรู้ ดูจิตคน

 
*******************
กุณฑล แปลว่า ตุ้มหู
มาสก คือ มาตราเงิน ในสมัยโบราณ
 


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ 


• คนข้างหน้า

• ๕๗.ปางประทานธรรม

• สะใภ้เศรษฐี (สุชาตาชาดก)

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย