ขวาทับซ้ายตัวตรงกำหนดจิต

 phaiboon   8 ต.ค. 2555

ขวาทับซ้ายตัวตรงกำหนดจิต เพิ่งพินิจมองจิตพิศมัย
รู้ตื่นรู้ทุกข์รู้สุขกายใจ รู้อภัยสมาธิเป็นสุขเอย
อรุณสวัสดิ์ทุกคนครับ เช้านี้อากาศแจ่มใส มีโอกาสทำสมาธิกันนะครับ
เช้านี้ขอนำบทความประโยชน์ของสมาธิโดยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร มาฝากกันนะครับ   

นั่งสมาธิ กำหนดดูลมหายใจ
ต้องใช้สติ เฝ้าดู เฝ้ารู้ลม
หากขาดสติตามดูตามรู้แล้ว
สมาธิก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้
สติเป็นมรรค สมาธิเป็นผล ซึ่งดลให้เกิดปัญญา

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย