ขวาทับซ้ายตัวตรงกำหนดจิต

 phaiboon   8 ต.ค. 2555

ขวาทับซ้ายตัวตรงกำหนดจิต เพิ่งพินิจมองจิตพิศมัย
รู้ตื่นรู้ทุกข์รู้สุขกายใจ รู้อภัยสมาธิเป็นสุขเอย
อรุณสวัสดิ์ทุกคนครับ เช้านี้อากาศแจ่มใส มีโอกาสทำสมาธิกันนะครับ
เช้านี้ขอนำบทความประโยชน์ของสมาธิโดยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร มาฝากกันนะครับ

นั่งสมาธิ กำหนดดูลมหายใจ
ต้องใช้สติ เฝ้าดู เฝ้ารู้ลม
หากขาดสติตามดูตามรู้แล้ว
สมาธิก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้
สติเป็นมรรค สมาธิเป็นผล ซึ่งดลให้เกิดปัญญา
กฏแห่งกรรม
รอยเท้า รอยทาง รอยธรรม จงจำ รอยบาท พระตถาฯ กลัวคน หลงทาง มรรคา พระศาสดา จึงทรง ประทับรอย ทับบาท แทนธรรม ไห้โลก อย่าโยก ลับลี้ หนีถอย จงพา กันเดิน ตามรอย พุทธะคอย ชี้ทาง สว่างใจ ถ้าใคร ไม่เดิน ตามบาท ไม่อาจ พบทาง สว่างไสว อย่ามัว เพลิดเพลิน เกินไป กลัวใจ หลงกล กิเลสมาร รอยเท้า รอยทาง รอยธรรม พุทธะย่ำ ฝากไว้ ไห้ลูกหลาน พุทธบุตร จงทำ เพื่อนิพพาน ไห้อาจหาร เดินตามบาท พระศาสดา
เมื่อสงบ พบแล้ว จิตสว่าง ชี้นำทางปัณญาเลิศ ประเสิรฐศรี
รู้ว่าทุกข์ รู้ว่าสุข รู้พอดี สายกลางมี ชี้ให้เดิน อย่าหลงทาง
เราจะเดิน ทางนี้ ไม่มีหยุด หวังซึ่งจุดนิพพาน ได้ไหมหนอ
แม้ชาตินี้ ไปไม่ถึง จะไม่พอ ก็มีต่อ พบน่า เดินต่อไป
จะไม่ท้อ ย่อหย่อน ไม่มีหยุด ยังห่างจุด ธงชัย ไกลหนักหนา
ต้องผ่านพบผ่านพราก แต่เกิดมา ทั้งชีวายังยาวไกลได่รก่าวเดิน
 เปิดอ่านหน้านี้  5664 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย