อินทรีย์ ๕

 หิ่งห้อยน้อย   3 ก.ค. 2554


 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
อินทรีย์ ๕

๐ ทั้ง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
ถูกลูบไล้ คลุกไป ในผัสสา
ผัสสะเกิด จึงกำเนิด เวทนา
อารมณ์ทั้งห้า ต่างกันไป ในโคจร

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
    


จิต เป็นที่ยึดเหนี่ยวอินทรีย์ ๕

๐ เพราะการเกิด เวทนา จากผัสสะ
อายตนะ เคล้าคละ มิผละถอน
แต่ละอย่าง ต่างกันไป ในโคจร
มิคลายคลอน อินทรีย์ ที่เกิดมา

๐ จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ มนินทรีย์
ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ ที่เกิดหนา
ไม่ข้องเกี่ยว ต่างกันไป ในมรรคา
เพราะทั้งห้า มี "จินตนา" ยึดเหนี่ยวไว้


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย