-:- ทางที่ยังเวียนในสามโลก -:-

 หิ่งห้อยน้อย   3 ต.ค. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

๏ เส้นทางนี้ ที่เดินอยู่ มิสิ้นสุด
มิอาจหยุด เพราะด้านปลาย ย้อนกลับหา
ลงสู่ภพ ทั้งสามใหม่ ในวัฏฏา
ว่ายเวียนใน สังสารา ดังเวียนวน ๚
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
   


๏ หลุดจากปลาย เส้นทางนี้ ที่ปรารถนา
มิต้องกลับ เวียนมา เลิกสับสน
ถิ่นนฤพาน มีอยู่แล้ว รอทุกคน
ที่หมั่นเพียร สร้างกุศล ในจินตนา ๚

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย