-:- ทางที่ยังเวียนในสามโลก -:-


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

๏ เส้นทางนี้ ที่เดินอยู่ มิสิ้นสุด
มิอาจหยุด เพราะด้านปลาย ย้อนกลับหา
ลงสู่ภพ ทั้งสามใหม่ ในวัฏฏา
ว่ายเวียนใน สังสารา ดังเวียนวน ๚
เจริญในธรรม เจ้าค่ะDT0018

หิ่งห้อยน้อย

๏ หลุดจากปลาย เส้นทางนี้ ที่ปรารถนา
มิต้องกลับ เวียนมา เลิกสับสน
ถิ่นนฤพาน มีอยู่แล้ว รอทุกคน
ที่หมั่นเพียร สร้างกุศล ในจินตนา ๚

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1  / หิ่งห้อยน้อย / 3 ต.ค. 2555 เวลา 04:06 น. 

๏ เร่งถอนพิษ เพศภัย ในดวงจิต
เข้าบูชิต สัทธรรม นำสาสนา
เข้าอบรม เพาะบ่มไว้ ในจินตนา
ตัดตัณหา ทิ้งวัฏฏา พานิพพาน ๚เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


ความคิดเห็นที่ 2  / หิ่งห้อยน้อย / 3 ต.ค. 2555 เวลา 04:07 น. 

๏ หมู่สาธุชน เหล่าชน คนบัณฑิต
เห็นโทษพิษ แห่งกาม ลามเผาผลาญ
ทำลายเชื้อ มิให้เหลือ เพื่อไหม้ราญ
สะกัดไฟ มิให้ผลาญ ในจินตนา ๚เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3  / หิ่งห้อยน้อย / 3 ต.ค. 2555 เวลา 04:11 น. 

๏ สร้างอุปธิ เพื่อความสิ้น ถิ่นอุปธิ
มีดำริ หลุดพ้นไป ในสังสาร์
ละสังโยชน์ ยางเหนียว ที่เกี่ยวพา
หยุดวัฏฏา สิ้นกิจจา ที่ต้องทำ ๚เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4  / หิ่งห้อยน้อย / 3 ต.ค. 2555 เวลา 04:15 น. 

สามโลก หรือไตรภพ หมายถึง โลกทั้ง ๓ คือ

๑. กามาวจรภพ หรือ กามภพ
ภพที่เป็นกามาวจร, ภพของสัตว์ผู้ยังเสวยกามคุณ
คืออารมณ์ทางอินทรีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ อบาย ๔
มนุษยโลก และกามาวจรสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น

๒. รูปภพ
ภพที่เป็นรูปาวจร, ภพของสัตว์ผู้เข้าถึงรูปฌาน
ได้แก่ รูปพรหมทั้ง ๑๖

๓. อรูปภพ
ภพที่เป็นอรูปาวจร, ภพของสัตว์ผู้เข้าถึงอรูปฌาน
ได้แก่ อรูปพรหม ๔
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5  / หิ่งห้อยน้อย / 3 ต.ค. 2555 เวลา 04:17 น. 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

ดูกรพราหมณ์
ฉันนั้นเหมือนกันแล

ในเมื่อนิพพานก็ดำรงอยู่
ทางไปนิพพานก็ดำรงอยู่
เราผู้ชักชวนก็ดำรงอยู่

แต่ก็สาวกของเรา
อันเราโอวาทสั่งสอนอยู่อย่างนี้
บางพวกเพียงส่วนน้อย
ยินดีนิพพานอันมีความสำเร็จล่วงส่วน
บางพวกก็ไม่ยินดี

ดูกรพราหมณ์
ในเรื่องนี้ เราจะทำอย่างไรได้
ตถาคตเป็นแต่ผู้บอกหนทางให้ ฯ


http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/item.php?book=14&item=103&items=1&preline=0


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


ความคิดเห็นที่ 6  / หิ่งห้อยน้อย / 3 ต.ค. 2555 เวลา 04:21 น. "สิ่งใดเรารู้เท่าทัน
สิ่งนั้น ไม่สามารถที่จะดึงใจของเรา
ไปทรมาน ให้เกิดทุกข์ขึ้นได้"

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ความคิดเห็นที่ 7  / phaiboon / 7 ต.ค. 2555 เวลา 17:38 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  4319 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย