"มีกรรมเป็นแดนเกิด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  4,832 

 "มีกรรมเป็นแดนเกิด"

" .. อย่าง "เรามาเกิดนี้อำนาจแห่งบุญกรรมพามา" ไม่ใช่อยู่ ๆ ก็เกิดได้ตามสบาย ๆ เกิดไม่ได้อย่างนั้น "เกิดด้วยอำนาจแห่งกรรม" ใครมีกรรมดีก็ไปทางดี มีกรรมชั่วก็ไปทางชั่ว

ให้พากันระวังกรรมชั่วนะ กรรมชั่วละจะติดหัวใจ "กรรมดีกับกรรมชั่วสองอย่างนี้ติดหัวใจ" แต่เวลานี้สัตว์โลกมีแต่กรรมแห่งความชั่วช้าลามกมันติดหัวใจ กาย วาจา กิริยามารยาท มันติดไปแล้วก็มีตั้งแต่ความชั่ว

คนทั้งคน "ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายสร้างแต่ความชั่ว" ด้วยอำนาจแห่งความอยากความทะเยอทะยาน ลืมเนื้อลืมตัว "ผู้ที่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็พลิกแก้ไขดัดแปลงไปเสียใหม่" ก็กลายเป็นคนดีไปได้

เราไม่ใช่ว่าจะเกิดอย่างลอย ๆ ไปได้นะ "เกิด ไม่ได้เกิดอย่างลอย ๆ ต้องเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่ว" พากันจำเอานะ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=5152&CatID=


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย