ปู่ซาคำแดง (ปู่เณรคำ) จากกำพูเชีย รับอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกที่ อุโบสถวัดสบู ๒๑ มกราคม ๕๕

 praseht    3 ธ.ค. 2554


เมตตาจากหลวงปู่ซาคำแดง
ปู่ซาคำแดง (ปู่เณรคำ) จากกำพูเชีย รับอธิษฐานจิตพุทธาภิเษก
ที่ อุโบสถวัดสบู ๒๑ มกราคม ๕๕

เปิดสั่งจองพระบูชา
๑.ขนาด ๙ นิ้ว ๒,๙๙๙- บาท
๒.ขนาด ๕ นิ้ว ๑,๙๙๙-บาท
(รุ่น ครอบ ๑๒ ราศี)
๓. ขนาด ๓ นิ้ว (ตั้งหน้ารถ) ๙๙๙-บาท
๔.รูปหล่อ (พกติดตัว) ๑๙๙-บาท
๕.เหรียญ (รุ่น ค้าขายกำไรงาม) ๙๙-บาท
๖.ผ้ายันต์ (ผ้าคลุมลูกนิมิต) ๑๙๙-บาท

กำหนดการ
-วันเสาร์ที่ ๒๑ ม.ค. ๕๕
-เวลา ๑๖.๕๙ น. เชิญร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก โดยคณาจารย์ จาก ๔ ภาคของประเทศ และต่างประเศ นั่งปรกอธิษฐานจิต ทั้ง ๑๐
-เจริญพระพุทธมนต์(สวดธรรมจักร)รอบอุโบสถหลังแรก ๑ เดียว ของวัดสบู
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ขอพรอธิษฐานจิต
แดนพุทธภูมิ
ด้ว้ยพุทธบารมี
ของพระพุทธองค์
จากประเทศอินเดีย


• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( วิปัสสนา )) # 11

• วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร

• อาจารย์ขมังเวทย์ (เวทัพพชาดก)

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• "จิต คือนักท่องเทียว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• ปีใหม่มือถือ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย