บุญเกิดจากการฟังธรรม รายการนิทานธรรมะ ผ่านหลายสถานีและเว็บสดทุกวัน

 somrak    

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใคร่ในการฟังธรรม
รวมรับฟังและติชมรายการ "ภาษาธรรมและนิทานธรรม"
ออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดพันษี FM 106.75 MHz
เวลา 17.00-18.00 น. สดทุกวัน
โดยพระสมรัก ญาณธีโร
ธัมมัสสวนมัย บุญที่สำเร็จด้วยการฟังธรรม


ลิงค์สัญญาณออกอากาศ 2 สถานี

1.สถานีวิทยุเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภู่ศิริวิมุตติสุข FM95.25MHz
บ้านคลองแสลงใหม่ ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

2.สถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม FM.100.75 MHz.
วัดวิหารโบสถ์ ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี

รับฟังผ่านเว็บได้ที่
http://www.phrasomrak.com

รับฟังผ่านวินแอมป์
http://210.1.61.28:9001/listen.pls

รับฟังผ่านมีเดียเพลเยอร์
mms://210.1.61.28:9001

อยู่ใกล้สถานีใด รับฟังสถานีนั้นนะคุณโยม
รับฟังแล้วอย่าลืมติชมนะคุณโยม


3,651
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย