เชิญทำบุญตักบาตร ฟังธรรม กับหลวงพ่อคำผอง ฐิตปุญโญ ณ บ้านอารีย์

 นานา     18 ม.ค. 2555

บ้านอารีย์เชิญท่านร่วมทำบุญ ตักบาตร สดับธรรม
พระครูสุธรรมประโชติ (หลวงพ่อคำผอง ฐิตปุญโญ)
เจ้าอาวาสวัดป่าพิทักษ์ธรรม จ. นครราชสีมา (สาขาที่ ๖๗ วัดหนองป่าพง)
วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
หลวงพ่อคำผ่อง ฐิตปุญโญ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ประจำ มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา
ยังเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีนานาประการเป็นเอนกอนันต์
อีกทั้งท่านยังได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะสงฆ์วัดหนองป่าพง
และสำนักสาขา ทั้งในและต่างประเทศ
เชิญทุกท่านร่วมทำบุญ และสืบสานวัฒนธรรมการตักบาตรเช้าให้ดำรงอยู่ในเมืองกันนะคะ

กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
สอบถาม ๐๒ ๒๗๙ ๗๘๓๘
http://www.facebook.com/baanaree


3,750


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย