คนไม่มีศีลก็เหมือนสัตว์


.
 "คนไม่มีศีลก็เหมือนสัตว์"

" .. "จะมีสติได้ต้องมีศีล" ทุกคนต้องมีศีล จึงจะเป็นคนดีได้ "คนไม่มีศีลทำอะไรก็ผิด ๆ เหมือนเรือไม่มีหางเสือ" เพราะฉะนั้น "ทุกคนต้องมีศีล" ไม่ว่าจะเล่าเรียนอะไร จะมีอาชีพอะไร ศีลเป็นของคนทุกคน ศีลทำคนให้เป็นคน ทำมนุษย์ให้เป็นเทวดา "คนไม่มีศีลก็เหมือนสัตว์" ทำอะไรไปตามกิเลสชักนำ

"กิเลส คือโลภ โกรธ หลง" มันคอยชวนคนให้ทำผิดตลอดเวลา "คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมย่อมไม่รู้จักมัน หลงเชื่อมัน ทำตามมันมันก็พาไปพบทุกข์" คนไม่รู้ก็คิดว่าเป็นความสุข รูป รส กลิ่น เสียงพอหลงตามไปแล้ว "ทีหลังจึงรู้ว่ามันเป็นสุขปลอม" เป็นสุขแต่ข้างนอก ข้างในเป็นทุกข์ ตอนแรก ๆ สนุกสนาน นานไปได้ทุกข์ยาก "หนัก ๆ เข้า ตกนรกทั้งเป็น ตายแล้วก็ยังตกนรกอีก" .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 

4,182

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย