ขอเชิญร่วมทำบุญ ตามแต่ศรัทธา หล่อพระประธาน

 wathaibee    17 พ.ค. 2555

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป
ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณกาล การสร้างพระพุทธรูปนั้นถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่
ที่สามารถพลิกผันชีวิตให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งๆ ขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ ทำให้พุทธศาสนิกชนต่างปรารถนาที่จะสร้างพระพุทธรูปถวายเป็นพุทธบูชาให้ได้อย่าสงน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิต

ทำให้กุศลกรรมใสอดีตแต่ปางก่อนจะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา อานุภาพพระพุทธคุณจะ
คุ้มครองป้องกันภยันตรายทั้งหลาย
ทำให้จิตใจสงบหนักแน่นมั่นคงในธรรมะ มีจิตน้อมไปในสมาธิ ส่งผลให้บรรลุธรรมได้โดยง่าย
ทำให้มีสัมมาทิฐิ มีความคิดเห็นดี ถูกต้อง สร้างสรรค์ประโยชน์และความสุขให้แก่ทั้งตนเอง
และครอบครัว ตลอดจนเพื่อนร่วมโลก
ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆ
ทำให้มีรูปงาม ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
ทำให้พ้นจากมวลอกุศล ได้รับการเกื้อหนุนให้เกิดในตระกูลสูง และเป็นที่เคารพนับถือ
ทำให้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ ทั้งมนุษย์สมบัติ ทิพย์สมบัติ และอริยทรัพย์
ทำให้บังเกิดกุศลจิต อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดปัญญาในธรรมแก่กล้าจนสามารถได้อภิญญา
หก สำเร็จโพธิญาณ
1 บาท ของท่านสำคัญยิ่งนัก สร้างอุโบสถได้ในต่างหวัดหวัด ณ วัดหนองแวง ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

--------------------------------------------------------------------------------
ยังขาดปัจจัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ขอเชิญร่วมทำบุญ ตามแต่ศรัทธา หรือ รับเป็นเจ้าภาพแต่ละรายการ สมทบทุนสร้างอุโบสถ
หนึ่งเดียวในภาคอีสาน ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน
วัดหนองแวง (หลวงพ่อรวย) ต. ทุ่ม อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ
…………………………………………………….
ตัวอุโบสถขนาด กว้าง 7 เมตร ยาว 19 เมตร
ฟื้นอุโบสถตัวอาคาร ฐานล่าง 21 เมตร x 12 เมตร
1. เสารับตัวอาคารของอุโบสถ 24 ต้น ต้นละ 10,000 บาท
2. เสากลมด้านหน้าและด้านหลังอุโบสถ 4 ต้น ต้นละ 20,000 บาท
3. หน้าบัน 3 หน้า หน้าละ 200,000 บาท
4. ช่อฟ้า 4 ตัว ตัวละ 100,000 บาท
5. สังกะสี สันไทปั่มลาย 3,000 แผ่น แผ่นละ 499 บาท
6. แท่นพระประธาน 1 แท่น แท่นละ 100,000 บาท
7. องค์พระประธาน หล่อ เนื้อสำริด ประมาณ 2,000,000 บาท
8. ซุ้มหน้าต่าง 10 ซุ้ม ซุ้มละ 5,000 บาท
9. บานหน้าต่างแกะสลัก 20 บาน บานละ 10,000 บาท
10. บานประตู 6 บาน บานละ 20,000 บาท
11. หินแกรนิต ทั้งหมด 1,000 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 900 บาท
12. โครงสร้างหลังคาอุโบสถ รวม 2,500,00 บาท
13. เสาบันได 4 ต้น ต้นละ 5,000 บาท
14. ตัวนาค 4 ตัว ตัวละ 15,000 บาท
15. กำแพงแก้วกว้าง l5 ยาว 270 ตารางเมตรละ 550 บาท
16. ปูนตราเสือ จำนวน 25,000 ถุง ๆ ละ 119 บาท
17. ปูนตรานกอินทรีย์ จำนวน 1,000 ถุง ๆ ละ 119 บาท
18. ทรายหยาบ จำนวน 1,000 คิว ๆ ละ 350 บาท
19. ทรายละเอียด จำนวน 1,000 คิว ๆ ละ 380 บาท
20. ดินถมยกระดับ จำนวน 3,200 ตารางเมตร คิว ๆ ละ 99 บาท
21. เหล็กเส้น จำนวน 2,500 เส้น ๆ ละ 200 บาท
หรือทำบุญตาม แต่ศรัทธา…………….

ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่

หลวงพ่อสุธีร์ ฐิตสุโภ เจ้าอาวาสวัดหนองแวง
พระมหาเฉลิมชัย ปภัสสโร วัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ (ประธานจัดสร้างอุโบสถ) โทร.089-815-69-85

หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางกอกน้อย
ในนาม พระมหาเฉลิมชัย
เลขที่ 115-1-22258-0

ประกาศอนุโมทนา เจ้าภาพร่วมสร้างพระประธาน ในโบสถ์วัดหลงพ่อรวย
(วัดหนองแวง) ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (๑๔-๑๖ พค.๕๕)

ดังนี้ ๑. ดร. คุณแม่ชี รัชฎา อามาตยากุล จากสำนักรัชตธรรมสถาน
ต.หนองเจดีย์ อ.ป่าซาง จ. ลำพูน ๕๐๐ บาท
๒. นายอนุชา บุญศิริ ๖๐๐ บาท
๓. นาง ปัทมา เมฆสมุทร จังหวัดปัตตานี ๕๐๐ บาท> เรื่อง : บริจาคเงินสร้างพระอุโบสถ
> ผู้ส่ง : นาย วิสุทธิ์ชัย เสาธงชัย (nik_alone @ hotmail.com)
>
> ร่วมบริจาคเงินสร้างพระอุโบสถ จำนวน 300 บาท

ขออนุโมทนาบุญ กับคุณโยมมากด้วยนะที่ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ วัดหนองแวงในครั้งนี้ ขออำนวยพรให้โยม

และครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มั่งมีศรีสุข สมปรารถนาทุกประการเทอญ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.watnogwang.com

กรุณาส่ง รายชื่อ -นามสกุล เพื่อทาง วัดจะได้ จารึกชื่อขอท่านเจ้าภาพ ติดไว้ที่วัด
กรุณาส่งมาที่มาทาง Email: [url]wathai_101@hotmail.com[/url]


• ขอเมตตาสร้างทางกันไฟรอบวัดเพื่อช่วยสัตว์น้อยใหญ่

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ทำกรรมเก่าให้เกิดประโยชน์

• คนเรามักจะเก่ง มักจะก้าวหน้าในกิจกรรมเมื่อมีอุปสรรค

• "ศีลเกิดแต่เมตตา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• ดาวน์โหลด หนังสือ " ธรรมะสำหรับเยาวชน "

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย