#ขอเชิญทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน15หลัง สร้างห้องพักผู้ปฏิบัติธรรม 25หลัง จองเจ้าภาพหลังล่ะ 150,000บาท(ติดชื่อหน้ากุฏิ) สร้างที่ สวนธรรม ภูริญาณ อ.บางเลน จ.นครปฐม #สอบถาม โทร/ไลน์ 0822205051

 ตะวันธรรม  

#ขอเชิญทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน15หลัง
สร้างห้องพักผู้ปฏิบัติธรรม 25หลัง
จองเจ้าภาพหลังล่ะ 150,000บาท(ติดชื่อหน้ากุฏิ)
สร้างที่ สวนธรรม ภูริญาณ อ.บางเลน จ.นครปฐม
#สอบถาม โทร/ไลน์ 0822205051

ที่อยู่อาศัยชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิต
ผู้ให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกอย่าง กล่าวคือ
1.ผู้ให้ป้องกันอันตราย จาก
แดด, ลม, ฝน, สัตว์ต่างๆ
2.ผู้ให้ได้ทำดี รักษาศีล ให้ธรรม เจริญจิตภาวนา
3.ผู้ให้ชีวิตมีความสุข เป็นที่พักผ่อนกาย เป็นต้น

เนื่องจากทาง สวนธรรม ภูริญาณ
ได้ดำเนินการสร้างใหม่
เพื่อรองรับการฝึกอบรมของพระกรรมฐาน
ตลอดถึงรองรับโยคีผู้ปฏิบัติทั่วไป ใกล้ปริมณฑล
จึงดำริจัดสร้างที่พักอาศัยให้แก่พระกรรมฐานและโยคีผู้ปฏิบัติ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกจิตภาวนา ต่อไป

จึงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อให้สำเร็จตามจุดประสงค์ต่อไป https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล,0822205051

3,848


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย