กระบือที่เจ้าภาพช่วยชีวิตที่ไถ่จากวัดราษฏร์บูรณะปี2562

 ptt_phensri    13 ม.ค. 2563

กระบืออยู่กาฬสินธุ์
  3,542 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย