สร้างพระเมรุวัดเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน

 นายบุญส่ง    2 ก.พ. 2564


เนื่องจากวัดบ้านโนนสุขสันต์ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 กำลังจัดสร้างพระเมรุวัดเพื่อใช้สำหรับฌาปนกิจศพสาธุชนชาวพุทธทั่วโดยเฉพาะชาวบ้านใกล้เรือนเคียง จึงขอบอกข่าวประชาสัมพันธ์มายังท่านทั้งหลายดังนี้
1.การดำเนินการก่อสร้างใช้งบประมาณทั้งสิ้น 900000 บาท(เก้าแสนบาทถ้วน) ปันจจุบันการก่อสร้างได้สำเร็จไปประมาณ30 เปอร์เซ็นต์ ยังคงเหลือการก่อสร้างอีกประมาณ70 เปอร์เซ็น
จึงขอบอกบุญมายังท่านสาธุชนดังนี้..
1.ขอเชิญทพบุญสมทบการก่อสร้างพระเมรุวัดดังกล่าว กองละ 99 บาท(เก้าสิบเก้าบาทถ้้้วน)
2.ขอเชิญร่วมสมทบทุนก่อสร้างห้องน้ำสำหรับใช้สำหรับการประกอบพิธีฯจำนวน3 ห้อง กองบุญฯละ99 บาท(เก้าสิบเก้ายาทถ้วน)
3.หรือร่วมสมทบทุนก่อสร้างตามกำลังและศรัทธาฯ
ในการนี้..อาตมาภาพก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญฯกับศรัทธาสาธุชนทุกท่าน..โดยอ้างอิงคุณพระรัตนตรัย..ตลอดทั้งคุณความดีทั้งหลายืที่ได้บำเพ็ญมาในอดีตและปัจจุบันกาลนี้..จงพลวปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข..เทอญ..
- ร่วมสมทบกองบุญฯได้ที่ พระมหาบุญส่ง โชติวโร ธ.กรุงไทย เลขบัญชั 849-0-22380-7
หรือโทรศัพท์แจ้งบุญฯได้ที่ 094-257.4879 เจริญพร.. https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,571 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย