ร่วมบริจาคเทียนไข ทุกแบบ และทุกขนาด เพื่อเป็นแสงแห่งบุญ

 chai-aroon    22 ธ.ค. 2560

อาจมีหลายที่อาจไม่จำเป็นในการใช้เทียนมากนัก ถ้าจะใช้ ก็เพียงแค่ศาสนพิธีเท่านั้น และก็น่าเชื่อว่ามีอีกวัด หรือสน.สงฆ์ หลายๆแห่ง ที่ท่านไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยใช้เทียนไข เป็นหลัก อาตมาก็เช่นกัน ก็เป็นหนึ่งในนั้น จึงขอบอกบุญกับญาติโยมที่สนใจร่วมจุดแสงประทีป เป็นแสงแห่งบุญ ที่ท่านได้อยู่ปฏิบัติ หากญาติโยมคนไทยสนใจ ส่งเทียนมาได้ที่ พระวีรนาท เตชปญฺโญ (สน.สงฆ์ถ้ำฤาษี) 40 หมู่ 17 หมู่บ้านหินเกิ้งพัฒนา หมู่ 17 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 (เลขที่อยู่เป็นบ้านโยม เพราะที่อาตมาอยู่ไปรษณีย์เข้าไม่ถึง) หรือญาติโยมไม่สะดวกส่งของ ก็สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา จ.เลย พระวีรนาท เตชปญฺโญ เลขที่่บัญชี 403-0-57202-2 หากไม่เข้าใจอย่างไร ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 095-3488243 ได้ตลอดเวลา
ขออนิสงส์แห่งการทำทานของญาติโยมในครั้งนี้ จงส่งผลให้ญาติโยมและครอบครัวทุกๆคน จงมีแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน มีความสว่างในปัญญา ในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ เหมือนแสงเทียนที่จุดสว่างท่ามกลางความมืด และขอให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ทุกคนทุกท่านเทอญ.

พระวีรนาท เตชปญฺโญ
22 ธันวาคม 2560
สำนักสงฆ์ ถ้ำฤาษี https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกๆ คน ที่ช่วยให้ความสว่างไสวกับพระสงฆ์ ขอบุญกุศลในครั้งนี้ และครั้งต่อๆ ไป จงมีดวงตาเห็นธรรม ปราศจากโรคภัย อันตรายใดๆ มีสุขภาพที่ดี ก้าวหน้าในงานที่ทำ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ คิดสิ่งใดที่เป็นไปด้วยความชอบธรรมแล้ว ขอสิ่งนั้นจงประสบความสำเร็จโดยทุกคนทุกท่านเทอญ.


• หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ (2125 - 2225)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• เก็บดวงดาว - เสถียรธรรมสถาน

• ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย