เพลงแผ่เมตตา - เสถียรธรรมสถาน

 DhammathaiTeam  

เพลงแผ่เมตตา - เสถียรธรรมสถาน

เสถียรธรรมสถาน SDS Channel

ภาวนากับบทเพลง "แผ่เมตตา" จากเสถียรธรรมสถาน

บทเพลงแผ่เมตตา อำนวยการสร้างโดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต โดยเสถียรธรรมสถาน สถานปฏิบัติธรรมรองรับชาวพุทธศาสนิกชน ตั้งอยู่ที่ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

เนื้อร้อง / Lyric:

ขอมอบความรักของฉัน
Giving all my love

แด่...ทุกสิ่งพลัน ในโลกนี้
To... everything in this world

พ่อแม่ คุณครู เพื่อนมิตรไมตรี..
Parents, teachers, friends and companions ..

สรรพสัตว์ และเทพยดา
Animals and angels

ขอมอบ ความรัก แด่แผ่นดิน
Giving Love to earth

ต้นน้ำ ลำธาร ท้องฟ้า
Headwaters, stream, sky

ให้อยู่ร่วมกันเอื้อสุข พึ่งพา
To live together - accommodating and helping

ขอแผ่..เมตตา สิ้นทุกข์ สุขเทอญ "
spreading mercifulness to end the suffering, be happy.

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=O4Uy-JyVEiM

8,493


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย