🌻ขอเชิญทุกๆท่านร่วมเป็นเจ้าภาพปูกระเบื้องศาลาปฏิบัติธรรมวัดป่าโนนสำราญ🌻

 Poramet2545    19 พ.ค. 2562

🌻เนื่องด้วยสามเณรได้เป็นสะพานบุญให้กับทางวัดป่าโนนสำราญ
ในการหาปัจจัยเพื่อซื้อชุดเครื่องเสียงมาไว้ใช่ในงานพิธีการต่างๆ
และในบัดนี้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และต่อมาทางเจ้าอาวาสและ
คณะกรรมการของวัดจึงมอบหมายให้กระผม สามเณรปรเมทร์ ได้หาคณะศรัทธา
ทำพื้นปูกระเบื้องศาลาปฏิบัติธรรมประจำวัดป่าโนนสำราญ

🌻ขนาดของศาลานั้นมี 460 ตารางเมตร ซึ่งได้เป็นบางส่วนแล้ว
🌻ใช้เป็นกระเบื้องแกรนนิตโต้

🌻ดังนั้นสามเณรจึงได้เป็นสำพานบอกบุญให้กับทางวัดป่าโนนสำราญ
ในครั้งนี้ โดยรับจำนวน 329 กองบุญ กองบุญละ 500 บาท

#ขอเป็นสะพานบุญ ส่งบุญดีงาม ดีพร้อม ที่พระสงฆ์ผู้รับท่านยินดี และชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลจำนานมากล้วนต้องการ และท่านเศรษฐีใจบุญผู้ให้ก็พร้อมร่วมแรง ร่วมใจกัน สร้างบุญใหญ่ อานิสงส์สูงยิ่งที่จะพลิกดวงชะตาชีวิต เป็นบุญบารมียิ่งใหญ่ คุ้มครองหนุนชีวิตให้แคล้วคลาดจากสิ่งร้าย พบพานแต่สิ่งอันดีงาม ดีพร้อม ในภพชาตินี้และในทุกภพ ทุกชาติ ให้เป็นเศรษฐี เป็นมหาเศรษฐี ผู้ถึงพร้อมด้วยอริยทรัพย์ภายนอก และ อริยทรัพย์ภายใน

🌻อานิสงฆ์การถวายกระเบื้อง
“ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในการสร้างถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แม้เพียงแค่อิฐสักก้อน ตะปูสักตัว ก็มีอานิสงส์อันไพบูลย์
ถ้าทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ผลบุญไม่มีประมาณก็จะเกิดกับผู้นั้น”

🌻ร่วมบุญกับสามเณรได้ที่
🌻ธนาคารกรุงไทย
🌻ชื่อบัญชีสามเณรปรเมทร์ วงษา
🌻เลขที่บัญชี 403-093-466-8

🌻ติดต่อสามเณร
🌻โทร 0970754860
🌻FaceBook สามเณร ปรเมทร์ วงษา

🌻วัดป่าโนนสำราญ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

🌻ขออนุโมทนาบุญกับคณะกัลยาณมิตรทุกๆท่านมา ณ ที่นี้ 🌻

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : วัดป๋าโนนสำราญ บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย


  3,668 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย